NEI TIL KRIG MOT IRAN – USA og NATO ut av Irak

USA har henretta den iranske generalen, Qassem Soleimani, som var leder for den iranske revolusjonsgarden. Attentatet skjedde utenfor den internasjonale flyplassen i Bagdad 2 januar. Sju andre menneske ble drept i terrorangrepet, som ble utført av en amerikansk drone.

USA har tatt på seg ansvaret for dette folkerettsstridige angrepet og president Trump har trua med å utslette Iran. Dette er ei krigshandling som selvsagt er i strid med folkeretten. Iran har lova hevn for drapa og Irak si nasjonalforsamling har bede kampstyrkene i de USA leda koalisjons styrken om å forlate Irak. Å unnlate å følgje vedtaket vil være et brudd med internasjonal lov og folkerett. Dette vil også omfatte Norge som har 70 soldater i denne styrken

Iran ser på terroraksjonen og drapa ved Bagdad internasjonale flyplass som ei krigserklæring mot landet og vil hevne dem. Det vil nok i neste omgang bli brukt av USA til å eskalere konflikten og dermed kan det bryte ut full krig i området. Dette vil være en krig der både Russland og Kina kan bli involvert. Iran har søkt og er nå kandidatmedlem i Shanghai Cooperation Organization (SCO) som også er en sikkerhetsorganisasjon. Sammen med Russland og Kina har Iran nylig holdt en felles marineøvelse utenfor Hormuzstredet.

USA har omtala drone angrepet som et «forsvarstiltak». I neste omgang kan de be NATO om å komme landet til støtte og unnsetning. Med andre ord så er situasjonen ganske alvorlig.

Norge ser på USA som sin nærmeste allierte og vi har de seneste åra deltatt i en rekke militære operasjoner i utlandet, senest nå sammen med USA i Irak. Solberg regjeringa har tidligere åpnet for å sende styrker i en militær operasjon i Persiabukta retta mot Iran.

Norge har heller ikke tatt avstand fra USA sitt angrep i Bagdad og brudd på folkeretten.

Statsminister Solberg nøyer seg med å si at vi er «dypt bekymret». En uttalelse som er svakere enn den som er kommet fra opposisjonen i den amerikanske kongressen. Med slike politikere er det sannsynlig at Norge kan bli trekt inn i en storkonflikt.

«Stopp NATO» fordømmer USA sin terrorhandling og angrep på folkeretten.

Vi krev uansett at Norge følgjer vedtaket i Irak sin nasjonalforsamling og trekker våre soldater ut av landet straks.

Vi krev at ingen norske krigsbidrag skal stillast til disposisjon i denne konflikten, verken i regi av NATO eller i en eventuell «allianse av villige».

Stopp NATO sier nei til krig mot Iran og vi sier Norge ut av NATO.

Se også denne tidligere uttalelsen her!

Steinar Eraker, Stopp NATO

———————–

«Disse endringene er alvorlige. Militærmakt, etterretning og økonomisk makt brukes åpent for å presse og underminere andre stater»

«Småstater som Norge risikerer å miste innflytelse og sikkerhet fordi stormaktene tar seg mer til rette.»

Dette sa selv den norske forsvarsministeren i sin årstale i Oslo Militære Samfund 6. januar. Likevel tviholder den norske regjeringen på NATO og USA-serviliteten.

Det er nå viktigere enn på lenge at folk står samla mot stormakters krigshandlinger. Den folkelige antikrigsmotstanden må vokse! Bli med i «Stopp NATO»! Meld deg inn her!