1. mai 2020: «Penger til helsevesen og smittevern – ikke til krig!»

Stopp NATO slutter opp om 1. mai markeringer 2020 med parolen: «Penger til helsevesen og smittevern – ikke til krig!»

1. mai er en internasjonal solidaritetsdag med lange tradisjoner i å støtte folks kamp mot undertrykking og urettferdige kriger. Dagen har vert brukt til å markere antiimperialisme og motstand mot krig og militarisme. Organisasjonen «Stopp NATO» slutter seg til den demonstrasjoner og markeringer i ulike sosiale fora, media og anledninger hvor 1. mai markeres.

Militære utgifter er 50 prosent høyere i dag enn ved slutten av den kalde krigen. Det ligger på svimlende 1,8 billioner dollar i året. NATOs svar på COVID-19 er også økt militariseringen. På NATO-møtet 14-15 april ble det uttrykt at de vil trappe opp sin militære aktivitet.

Også forslaget til ny Langtidsplan for Forvaret i Norge trapper opp militariseringen. Planen fortsetter og forsterker et NATO og USA tilpasset norsk militærvesen. Det pøses mer penger til militæret. Norsk selvstendigheten undergraves, og planen vil bidra til økt krigsfare. Kursen med å tillate utenlandske soldater og baser i Norge forsterkes.

Økt militarisering er en feil vei for verden å ta; det gir spenninger og øker potensialet for krig og konflikt. Det forverrer allerede økte kjernefysiske spenninger. Dette skjer i en situasjon hvor verden roper på en felles innsats mot humanitære og helsemessige kriser.

Over hele verden når helsesystemene grensene for sin styrke, og heroisk frontlinjeansatte er under enormt press. Koronavirus-nødsituasjonen viser hvilken svekket tilstand helse- og velferdstjenester befinner seg i.

«Vi påkaller verdensledere, som møtes på FNs generalforsamling i september 2020, til å handle for en kultur for fred. En fredelig vei betyr at vi trenger en global strategi, en global sosial kontrakt og et globalt samarbeid for å sikre mennesker over hele verden. Dette vil være den menneskelige solidariteten i det 21. århundre – for og med folket.»

Dette er et utdrag fra et internasjonalt opprop, som får internasjonal oppslutning, med tittelen: «Invester i helsevesenet i stedet for militarisering.»

Stopp NATO roper høyt 1. mai 2020: «Penger til helsevesen og smittevern – ikke til krig!»

Stopp NATO, 23.4.2020

Bilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv.