USA today

Uttalelse fra stopp NATO 12.1.21

Det som har skjedd i USA, har skapt politiske stormer for tidligere USA-venner. Også tidligere Trump-loyalister er nå raskt ute med å ta avstand fra det som skjer.

Det er kanskje ikke så overraskende, at vi ser at såkalte forsvarspolitiske talspersoner fra både H og AP, såvel som politiske kommentatorer i media, nå henger seg på hylekoret mot Trump. Det gjelder personer som tidligere nettopp har framhevet de gode og styrkete båndene mellom Norge og USA som har skjedd også under Trump. De har nærmest unnskyldt hans retorikk som ’dårlig folkeskikk’. Se på hva han gjør i praksis, har vi hørt.

Ja, nå ser vi hva hans praksis egentlig betyr. Når nå Trumps politiske prosjekt åpenbarer seg i mer klartekst, må flere ro og ta årene i bruk.

Men roturene kan likevel bli korte når det settes lit til presidentskifte og ’ back to normal’. Det ligger i kortene at NATO og USAs internasjonale comeback – selv om de vel aldri har abdisert – kan møte problemer.

På en måte har USA mistet den mystikken som trengs for å dominere andre. Selv USA og NATO-venner kjenner at det rister under føttene. Det er også en av grunnene til den avlatsbevegelsen vi ser.

Avlat er ikke nok

Kriger, rasisme og økende forskjeller har ødelagt det amerikanske samfunnet. Disse forholdene forsvinner ikke over natta med et skifte av president.

Med NATOs offensive strategi mot 2030 og USAs militærstrategiske føringer er det grunn til å frykte økt militarisering.

Det som skjer i USA skyldes ikke enkeltpersonen Trump. Nå er det på tide at Norge gjør seg mindre avhengig av USA og fører en selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk. Tilliten til USAs lederskap må vel nå være brukt opp.

NATO er en allianse for vestlig militær aggresjon, noe som har resultert i ødeleggelse rundt om i verden, massedød og massemigrasjon hvor folk blir tvunget fra deres ødelagt lokalsamfunn. Det er på tide å avslutte dette.

Stopp NATO!