Kjernefysisk trussel i nordområdene – Atomvåpen og krig i områder med kjernekraftverk

Spennende og viktig seminar 27. februar.

Stopp NATO arrangerer nettseminar lørdag 27. februar kl. 13-15.

Seminaret vil sette søkelys på temaer som:

• Hva vil økt aktivitet fra fartøyer utrustet med kjernefysiske våpen, opprettelsen av nye baser og økt militær aktivitet ha å si for sikkerheten i nord?

• Refleksjoner over at både NATO og Russland har førstebruk av atomvåpen som politikk

• Nedrustningsavtaler mellom USA og Russland

• Sikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser av dagens politikk for befolkningen i nordområdene.

Til dette har vi fått spennende innledere:

Dieter Røhrich, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen vil snakke om førstebruk av kjernevåpen, nedrustningsavtaler mellom USA og Russland og usikkerhet rundt kjernekraftverk.

Jens Ingvald Olsen, bystyrerepresentant for Rødt I Tromsø.

Han vil snakke om hva økt aktivitet fra fartøy utrustet med kjernefysiske våpen, opprettelsen av nye baser og økt militær aktivitet vil ha å si for sikkerheten i nord.

Han vil også ta opp trusselen ved reaktordrevne ubåter, selv om de ikke har atomvåpen ombord. I Tromsø har det vært fokusert på nettopp hva denne risikoen innebærer. Byen har som kjent vedtatt å gi havn til amerikanske atomdrevne ubåter.

Morten Larsen, journalist i avisen Dagbladet Arbejderen vil snakke om Grønlands rolle i militariseringen av Norden samt konsekvenser av dette for Grønlands befolkning. Morten Larsen var i Grønland i september/oktober for den danske avisen Dagbladet Arbejderen, der han bl.a. intervjuet unge grønlendere om den økte opprustningen.

Geir Hem, leder av Stopp NATO. Han vil snakke om Norges rolle i NATOs planer for nordområdene sett i relasjon til NATOs strategidokument 2030 og Langtidsplan for forsvaret.

Seminaret ledes av Kristine Mollø-Christensen, nestleder i Stopp NATO

For påmelding bruk denne påmeldingslinken

https://forms.gle/YU8r7FCa32846eXU9

Eller send epost til kontakt@stoppnato.no

Her er facebook-event: https://www.facebook.com/events/3542669752516535/

Konferansen er også finansiert av midler fra Utenriksdepartementet (UD)

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.