Vi minnes Hiroshima og Nagasaki. Kamp mot atomvåpen må være en del av valgkampen!

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945. De to atombombene drepte omlag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. Over noe tid døde rundt dobbelt så mange til av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger. (kilde Wikipedia)

Norske myndigheter og de «styrende partiene» har så langt gått i mot å signere FNs atomvåpenforbud. Dette skjer til tross for at flertallet i den norske befolkningen ønsker at Norge signerer. Forsvarspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet begrunner sitt nei til forbud med vår tilknytning til militæralliansen NATO og at atomvåpenarsenal er nødvendig som avskrekking og for å vise militær slagkraft overfor andre.

Det er ikke noe juridisk og formelt til hinder for at Norge signerer atomvåpenforbudet selv som NATO-medlem. Holdningen som inntas er utelukkende politisk. Samtidig ser vi at NATO merker en folkelig motstand og frykter for sprekker i sin atomvåpenrustning.

NATO møter FNs atomvåpenforbud med en motoffensiv

«Vi gjentar vår motstand mot traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) som er uforenlig med alliansens politikk for avskrekkelse med atomvåpen.. Som svar på sikkerhetsmessige utfordringer har NATO tatt skritt for å sikre at dets atomavskrekkende evner forblir trygge, sikre og effektive. De strategiske stridskreftene til alliansen, spesielt de i USA, er den høyeste garantien for de alliertes sikkerhet. De uavhengige strategiske atomkreftene i Storbritannia og Frankrike har en egen avskrekkende rolle og bidrar betydelig til den generelle sikkerheten til Alliansen… NATOs kjernefysiske avskrekkende holdning er også avhengig av USAs atomvåpen utplassert («forward-deployed» i Europa og evnene og infrastrukturen som de berørte allierte gir. Nasjonale bidrag fra dobbeltkompatible (tilrettelagt for atomvåpen) fly til NATOs kjernefysiske avskrekkelsesoppdrag er fortsatt sentrale i denne innsatsen. Alliansen bekrefter på ny nødvendigheten av å sikre en bredest mulig deltakelse av de berørte allierte i de avtalte ordningene om fordeling av kjernefysiske byrder for å demonstrere alliansens enhet og løsning. De berørte allierte vil fortsette å fremme fremdrift med å opprettholde ledelsesfokus og institusjonell fortreffelighet for atomavskrekkingsoppdraget.»

Fra NATOs uttalelse etter toppmøte i juni.

NATO ønsker å trekke medlemsland og partnere mer aktivt inn i sin atomvåpenparaply. Dette betyr et press på medlemslandene til å legge til rette for bruk av atomvåpen. Det betyr også at det er en åpenbar fare for at skip og fly «på besøk» i Norge og i våre nærområder har atomlast og er tilrettelagt for det.

Kamp mot atomvåpen må skje både nasjonalt og internasjonalt

Avvikling, destruksjon, hindre utvikling og utplassering, forbud og konkrete tiltak mot atomvåpen, er opplagte krav. Dette er krav som må reises overfor de enkelte atommaktene, og som del av et internasjonale avtaleverk. Og det må stilles krav overfor norske myndigheter om aktivt å støtte FNs atomvåpenforbud og ta avstand fra en meningsløs militærstrategi basert på bruk av atomvåpen.

Datoene 6 og 9 august 1945 minner oss om at atomvåpen faktisk er brukt. Det minner også om de meningsløse humanitære konsekvensene. Dagens militære opprustning og spenning i nordområdene øker faren for bruk av atomvåpen, og undergraver sikkerhet og trygghet for befolkningen i Norge.

Det vil ha betydning hvis Norge som NATO-medlem, og medlem i FNs Sikkerhetsråd signerer FNs atomvåpenforbud. Det vil gi et signal som høres. En passiv holdning fra Norge vil på den andre siden skjerme atomvåpenstatene for press om nedrustning.

  • Still krav om at Norge må signere FNs atomvåpenforbud!
  • Protester mot NATOs atomvåpenstrategi – og at NATO trekker medlemsland og partnere inn i en atomvåpenparaply

Stopp NATO 5-8-21