Brev til partier fra 5 fredsorganisasjoner

Til de politiske partiene! I forbindelse med stortingsvalget i september, ønsker vi å få svar på hvordan de politiske partiene stiller seg i forhold til «Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarsamarbeid» – undertegnet 16.04.2021.

Regjeringen Solberg har gjennom avtalen åpnet for å la USA opprette egne baser ved fire norske militæranlegg. Avtalen skal behandles av Stortinget til høsten.

Norske fredsorganisasjoner ser med stor uro på at Norge gjennom avtalen blir trukket sterkere inn i en geopolitisk strid mellom to stormakter og i et våpenkappløp som medfører større usikkerhet for Norge.

Permanente baser med amerikanske styrker i Norge er i strid med baseerklæringen fra 1949. Som fredsorganisasjoner og ansvarsbevisste borgerevil vi oppfordre alle partier til å stemme i mot oppretting av amerikanske baser – på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

I Russland vil en etablering av permanente amerikanske baser i Norge oppfattes som en fiendtlig handling og på sikt øke sannsynligheten for en stormaktskonflikt på norsk jord.

Vi står for tiden ovenfor store felles globale utfordringer, som krever at verdens land samarbeider og ikke inngår nye farlige våpenkappløp.

Norge må arbeide for avspenning. Vi må ivareta og videreutvikle et godt naboskap med Russland. Vi ber Stortinget si nei til permanente utenlandske militærbaser på norsk jord, ihht. Grunnloven §25. 

Vil ditt parti stemme for eller i mot avtalen om opprettelse av amerikanske baser i Norge? Vi takker for raskt svar til denne mailadressen med kopi til ikff@ikff.no

Med hilsen:

Antikrigsinitiativet v/ Gitte Sætre

Bestemødre for fred v/Randi Heinert

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF/WILPF Norge v/Britt Schumann

Norges fredslag v/Tim Liebenhoff

Stopp NATO v/Kristine Mollø-Christensen

20. august 2021