Stopp NATO har hatt landsmøtet

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 2. oktober 2021

Organisasjonen «Stopp NATO» har avholdt sitt Landsmøtet for 2021. Møtet ble avholdt digitalt.

Landmøtet diskuterte den aktuelle situasjonen for NATO-motstand og vedtok årsmelding, regnskap, budsjett, ny arbeidsplan, valg og en rekke uttalelser.

I uttalelsen: «Stortinget må si nei til den nye baseavtalen mellom Norge og USA» sies det:

«Med den nye avtalen (mellom USA og Norge) og flere andre dramatiske avvik fra den tidligere nasjonale basepolitikken øker faren for en ødeleggende krig på norsk jord. Det nye stortinget skal ta stilling til avtalen. Det må si et rungende NEI. Alt annet er en skandale av uante dimensjoner

NATO etter Afghanistan

Landsmøtet sa i en uttalelse blant annet:

«Krigsmotstandarar og fredsaktivistar bør trekke erfaringar frå Afghanistan krigen inn i norsk mobilisering mot auka spenning i nordområda. Det bør bli teke eit verkeleg oppgjer med norsk krigsdeltaking. Norske styresmakter, parti og politiske miljø som lojalt har støtta USA si krigføring må ta eit åpent oppgjer med seg sjølv

«Cold response 2022» – største militærøvelsen innenfor polarsirkelen siden den kalde krigen

Rundt 45.000 soldater skal delta i Ofoten og indre Troms.

«Det økende antall øvelser som trener på krig i Norge føyer seg inn i den stadig økende militariseringen både av Norge og av de nordlige områdene som helhet. Disse omfattende øvelsene – Cold Response vil utfolde seg omtrent 600 kilometer fra Kolahalvøya – der ligger Russlands ubåtbase, omgjør Norge til et mer og mer realistisk krigsmål.»

heter det i en uttalelse som slutter med:

«Vi må protestere mot at Norge blir mer og mer militarisert og gjort til en brikke i NATOs militære ambisjoner. Stopp NATO håper på mange lokale og sentrale aksjoner mot øvelsen og mot militarisering, samt mot USAs og NATOs økende nærvær i Norge. Arbeidet er i gang!»

Rekruttere medlemmer og bli mer synlig i offentligheten

Stopp NATO vil bli mer synlig i offentligheten og legger vekt på å styrke Stopp NATO som organisasjon og rekruttere nye medlemmer.

Nytt landsstyre består av:

– Geir Hem, leder

– Kristine Mollø-Christensen, nestleder

– Styremedlemmer: Ava Borch-Solem, Dagbjørn Skipnes, Henrik Hjelle, Mariam Kamaly, Per Medby og Ståle Olsen,

Stopp NATO, 11-10-2021