Møte 5. november «NATOs rolle og fredsarbeid i lys av Ukrainakrigen»

Lørdag 5. november klokka 13.00 på P-hotels, Grensen 19 i Oslo, arrangerer Stopp Nato åpent møte.

Møtet vil belyse det såkalte sikkerhetspolitiske landskapet og bakgrunnen for utviklingen i Øst-Europa og krigen i Ukraina. Møtet vil også peke på konsekvenser, handlingsrom og Norges alliansetilknytning og NATOs rolle.

Møtet er delt i tre deler.

Det begynner med en samtale – «bokbad» – mellom Cecilie Hellestveit og Oda Andersen Nyborg.

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett. Oda Andersen Nyborg er daglig leder i Norges Fredsråd. Samtalen vil dreie seg om momenter fra Cecilie Hellestveits nye bok «Dårlig nytt fra Østfronten».

I del to vil Viktor Blichfeldt belyse bakgrunnen for situasjonen med utvikling av politiske strømninger i den eurasiske regionen. Senjaværingen Viktor Blichfeldt er student i sentral- og østeuropeiske, russisk og eurasiske studier, et dobbeltgradsprogram ved universitetene i Glasgow, Tartu og Ilia State i Tbilisi, Georgia, hvor han for tiden er bosatt. Blichfeldts akademiske interesser er rettet mot høyreekstremisme i den eurasiske regionen, spesielt i Georgia og Ukraina, og perspektivene til småstater i Øst-Europa og Kaukasus. Nylig har han engasjert seg i debatten i norske aviser rundt bakgrunnen for krigen i Ukraina.»

I siste del vil Geir Hem fra «Stopp NATO» ta opp elementer i NATOs rolle rolle knyttet til NATOs utvikling før og etter krigsutbruddet i februar. Han vil også komme inn på rommet – og viktigheten – for NATO-kritikk i dagens politiske klima. Geir Hem har lang erfaring i arbeidet med internasjonal solidaritet og fredsarbeidet og er nå leder i «Stopp NATO».

Velkommen!