Analyser – notater

NATO og Ukrainakrigen

NATOs rolle og krigen i Ukraina. Notat basert på en innledning 5. november 2022

Notat om NATO og Ukrainakrigen. Kan leses her

K

Lavspenning i nordområdene

Et kritisk blikk på rapporten «Norden som lavspenningsområde» (Tormod Heier september 2020) Fra Stopp NATO analyse. Forfattere: Per Medby og Geir Hem

Notatet kan leses her

Forsvarsplaner, budsjetter og sånt

Et notat fra «Stopp NATO analyse» oktober 2020. Her gjennomgås hovedlinjer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk som det framgår i tre nylig framlagte dokumenter fra regjeringen: Forsvarsbudsjettet 2021, «Langtidsplan for Forvaret» og «Stortingsmelding om Samfunnssikkerhet».

Notatet kan leses her

NATOs strategi mot 2030

Geir Hem fra Stopp NATO går grundig i gjennom NATOs strategidokument og viser hva det betyr og konsekvenser