Analyser – notater

Nordisk artikler om USA-baser og militærøvelser i Norden – mars 2024

Det pågår militærøvelser løpende. Alle de nordiske lands regjeringer har inngått avtaler «Defence Cooperation Agreement») om USA baser. Samlet sett vil USA sitte med 47 baser i Norden.

Vi som bor i Norden opplever et enormt militaristisk press på både økonomi og i det sivile samfunn. Vi som er mot denne krigspolitikken må nå samle oss. Samarbeidet er kun i startfasen. Her er et nordisk heftet med forskjellig nasjonal vinkling på militærøvelsene og baseavtalene med USA (DCA).

NATO og Ukrainakrigen

NATOs rolle og krigen i Ukraina. Notat basert på en innledning 5. november 2022

Notat om NATO og Ukrainakrigen. Kan leses her

K

Lavspenning i nordområdene

Et kritisk blikk på rapporten «Norden som lavspenningsområde» (Tormod Heier september 2020) Fra Stopp NATO analyse. Forfattere: Per Medby og Geir Hem

Notatet kan leses her

Forsvarsplaner, budsjetter og sånt

Et notat fra «Stopp NATO analyse» oktober 2020. Her gjennomgås hovedlinjer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk som det framgår i tre nylig framlagte dokumenter fra regjeringen: Forsvarsbudsjettet 2021, «Langtidsplan for Forvaret» og «Stortingsmelding om Samfunnssikkerhet».

Notatet kan leses her

NATOs strategi mot 2030

Geir Hem fra Stopp NATO går grundig i gjennom NATOs strategidokument og viser hva det betyr og konsekvenser