Hefter

NATO-guiden

Versjon 3 av NATO-guiden – april 2024. Kan bestilles via epost (kr 30+porto). Digital versjon klikk på tekst i bildet.

Versjon 2 – litt lengre versjon fra 2021

Forkortelser og ordforklaringer til «NATO-guiden»

Ordforklaringer

NATOs historie

Denne artikkelen tar opp en del sentrale temaer rundt NATOs tilblivelse og historie. Dette er viktige kunnskaper til å forstå hva NATO faktisk er.

Digital versjon. Klikk her – Natos-historie