Om oss

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse. Organisasjonen er medlem i Norges Fredsråd. og Norges Sosiale Forum. Vi er også ICAN-partner.

Stopp NATOs organisasjonsnummer er 916 967 810. Stopp NATOs kontonummer er 1503 80 95991. Stopp NATO i Brønnøysundregisteret.

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 6. oktober 2022

Organisasjonen «Stopp NATO» har avholdt sitt Landsmøte for 2022. Møtet ble avholdt digitalt.

Landsmøtet diskuterte den aktuelle situasjonen for NATO-motstand og vedtok årsmelding, regnskap, budsjett, ny handlingsplan, valg og to uttalelser.

I uttalelsen «NATO kan gjøre Norden til kjernefysisk slagmark» sies det:

«Det er alarmerende når den norske regjeringen i sitt framlegg til statsbudsjett for 2023 kutter støtten til kjernefysisk nedrustning med 20 millioner, stikk i strid med løfter i Hurdalserklæringen.»

Det sies også:

«Stopp NATO mener atomvåpen og trusler om bruk av slike våpen er en ubrukelig form for «forsvar». Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har gjennom sitt NATO-medlemskap – eller kommende medlemskap – dramatisk økt risikoen for at våre land og folk kan bli gjenstand for kjernefysisk krig.»

I uttalelsen, om krigen i Ukraina, «Russland ut, hold NATO vekk» sies det:

«Når norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som udiskutert premiss at NATO er en ’sikkerhetsgarantist’ og en ’forsvarsallianse’, da blir det lett skjult i dagens diskusjon at NATO/USA og Russland kan være hverandre lik. NATO blir ikke på ’de snilles side’ når Russland nå åpent viser sin aggresjon.»

Og videre: «I dagens verden trengs en kraft som kan bremse konsekvenser av den underliggende geopolitiske konkurransen. NATO har en aktiv kriger- og deltaker-rolle for konfrontasjon og økt spenning. Det må legges press for at NATO og USA ikke vil umuliggjøre fredsforhandlinger.»

Rekruttere medlemmer og bli mer synlig i offentligheten

Landsmøtet viste til at NATO-motstanden i Norge har kommet under press etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er derfor viktig å bidra til at NATO-kritikk fortsatt er synlig og styrkes. Stopp NATO vil bli mer synlig i offentligheten og legger vekt på å styrke Stopp NATO som organisasjon og rekruttere nye medlemmer.

Nytt landsstyre består av:

Geir Hem, leder

Kristine Mollø-Christensen, nestleder

Dagbjørn Skipnes, kasserer

Styremedlemmer: Ava Borch-Solem, Mariam Kamaly, Henrik Kristian Kortner og Jesper Lidi Vestavik

Vara til styret: Aslak Storaker

Uttalelsene fra årsmøtet kan lese her: https://stoppnato.no/2022/10/09/russland-ut-hold-nato-vekk/, https://stoppnato.no/2022/10/09/nato-kan-gjore-norden-til-kjernefysisk-slagmark/

Hvis du vil lese saker fra Stopp NATOs nettsider fra før 2019 må du gå hit: antikrig.org