Om oss

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse. Organisasjonen er medlem i Norges Fredsråd. og Norges Sosiale Forum. Vi er også ICAN-partner.

Stopp NATOs organisasjonsnummer er 916 967 810. Stopp NATOs kontonummer er 1503 80 95991. Stopp NATO i Brønnøysundregisteret.

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 2. oktober 2021

Stopp NATO har hatt landsmøtet 2021

Landsmøtet diskuterte den aktuelle situasjonen for NATO-motstand og vedtok årsmelding, regnskap, budsjett, ny arbeidsplan, valg og en rekke uttalelser.

I uttalelsen: «Stortinget må si nei til den nye baseavtalen mellom Norge og USA» sies det:

«Med den nye avtalen (mellom USA og Norge) og flere andre dramatiske avvik fra den tidligere nasjonale basepolitikken øker faren for en ødeleggende krig på norsk jord. Det nye stortinget skal ta stilling til avtalen. Det må si et rungende NEI. Alt annet er en skandale av uante dimensjoner

«Cold response 2022» – største militærøvelsen innenfor polarsirkelen siden den kalde krigen

Rundt 45.000 soldater skal delta i Ofoten og indre Troms.

Uttalelse slutter med:

«Vi må protestere mot at Norge blir mer og mer militarisert og gjort til en brikke i NATOs militære ambisjoner. Stopp NATO håper på mange lokale og sentrale aksjoner mot øvelsen og mot militarisering, samt mot USAs og NATOs økende nærvær i Norge. Arbeidet er i gang!»

Stopp NATO vil bli mer synlig i offentligheten, og legger vekt på å styrke Stopp NATO som organisasjon, og rekruttere nye medlemmer.

Nytt landsstyre består av:

– Geir Hem, leder

– Kristine Mollø-Christensen, nestleder

– Styremedlemmer: Ava Borch-Solem, Dagbjørn Skipnes, Henrik Hjelle, Mariam Kamaly, Per

Medby og Ståle Olsen,

Vellykket protestmøte i Oslo 8. oktober mot ny baseavtale

Det var et godt besøkt møte med mange gode innledninger og appeller.

Opptak fra møtet kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=HSkOI42HxRc

Vi oppfordrer alle som kan og har tid til å sende en epost til kontakt@stoppnato.no hvis de vil delta i videre protester mot baseavtalen og mot den kommende NATO-øvelsen «Cold Response».

MERK også datoen 19. november. Da er det en «Workshop» med tittelen «Fra Cold Response til varm solidaritet» på Globaliseringskonferansen 2021. «Event2 bli opprettet og mer informasjon vil komme.

Hvis du vil lese saker fra Stopp NATOs nettsider fra før 2019 må du gå hit: antikrig.org