Stopp NATO!

Velkommen Hit! 

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse.

Alternativet til Nato er No-Nato 

Nato er et redskap og uttrykk for stormaktsinteresser og rivalisering. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et maktpolitisk redskap for stormakters kontroll. Å bli medlem av A-gjengen i konflikt med B-gjengen betyr at en selv deltar i gjengkriminalitet. Det må bygges folkebevegelser mot gjenger i vårt nærområde – derfor sier vi både «Norge ut av Nato» og «Stopp Nato!» Nei til krig = Nei til Nato! 

Nyheter

Nei til NATO – Nei til krig!Bygg NATOskam!