STOPP NATO OG PROTESTER MOT NATO-TYRKIAS INVASJON

Stopp NATO har vært tydelige på at vi ikke har gått inn på situasjonen internt i Syria. Vi har samtidig sagt at vi støtter motstand mot NATO/Tyrkias angrep. Målet for Tyrkias angrep over grensa til Syria, er i første omgang kurderne. Tyrkia har store regionale ambisjoner. De demonstrasjonene Stopp NATO har støttet, og støtter, har tydelig som hovedsak motstand mot Tyrkia- og NATO-støttede overgrep og brudd på folkeretten. Stopp NATO har ved sin tilslutning til disse demonstrasjonene også fått fokus på at Tyrkia er et NATO-land. Hvis NATO-landene virkelig ville gå mot Tyrkias angrep kunne de for eksempel ha innkalt til møte i NATO i forhold til Atlanterhavspakten artikkel 1 der «partene forplikter seg til (…) i sine mellomfolkelige forhold å avholde seg fra trussel om eller bruk av makt på noen måte som ikke er i samsvar med formålene for De forente nasjoner.» Dette viser at NATO ikke tar alle deler av Atlanterhavspakten like alvorlig når det ikke tjener deres imperialistiske interesser.

Landsstyret Stopp NATO 21/10/19