Landsmøtet i Stopp NATO er utsatt

Landsstyret i Stopp NATO har vedtatt å utsette Landsmøtet i Stopp NATO fra 28. april til tidligst i september 2020. Dette er gjort av hensyn til virus-smittefare, for å unngå reiser og fordi helse og omsorg er viktig i disse tider. Det eksisterende Landsstyret (se her) fortsetter å fungere i en forlenget periode.

Kamp mot NATO og militariseringen pågår kontinuerlig. Bli aktiv krigsmotstander og meld deg inn i «Stopp NATO» her! /

Hilsen Landsstyret i Stopp NATO, 17.3.2020