Stopp NATO har hatt landsmøtet

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 19. september 2020

Organisasjonen «Stopp NATO» har avholdt sitt Landsmøtet for 2020. Møtet ble avholdt digitalt, og flere måneder etter den opprinnelige planen, på grunn av situasjonen med COVID19-smitte.

Landmøtet diskuterte den aktuelle situasjonen for NATO-motstand og vedtok årsmelding, regnskap, budsjett, ny arbeidsplan, endring av vedtektene, valg og en rekke uttalelser.

«NATO er stadig på offensiven» heter det i en av uttalelsene som ble vedtatt.

«De fremhever seg selv som spreder av ’sannhet’ i kampen mot «desinformasjon» fra andre aktører. NATO peker på seg selv som et forbilde – ’oss mot røkla’. Den posisjonen er det ingen grunn til å gi dem.»

«Norge – Ingen fredsnasjon» er overskriften på uttalelsen i forbindelse med FNs internasjonale fredsdag 21. september. Der ble det vist til at: «Norge har de siste 30 årene gått fra å være et land som sjelden bruker militær makt utenfor eget territorium, til å bli et av landene som oftest deltar i krig» og at «NATO er en allianse for militarisme og krig – og ikke et freds- og trygghetsprosjekt. Nei til krig betyr å si Nei til NATO»

I uttalelsen «Norge i FN sitt tryggingsråd» ble det advart mot at Norge skal være et «haleheng til USA».

Landsmøtet viste også til at «Kriger skaper flyktninger». «Norge slapp 588 bomber over Libya, i tillegg har vi utført bombetokter i Afghanistan. Et minste snev av anstendighet hadde tilsagt, at vi som et minimum, tok i mot flere flyktninger enn vi har sluppet bomber.»

Åpnet for støttemedlemskap fra organisasjoner

Vedtektene til «Stopp NATO» ble endret. Det er nå åpnet for at fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer. Støttemedlemskapet gir ikke rett til representasjon i Stopp NATOs organer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får tilsendt jevnlig informasjon fra Stopp NATO sentralt.

Stopp NATO vil bli mer synlig i offentligheten og legger vekt på å styrke Stopp NATO som organisasjon og rekruttere nye medlemmer.

Nytt landsstyre består av:

– Geir Hem, leder

– Kristine Mollø-Christensen, nestleder

– Steinar Eraker, økonomiansvarlig

– Henrik Hjelle, Per Medby og Ståle Olsen, styremedlemmer

– Ava Borch-Solem, varamedlem

Stopp NATO, 19.9.2020