Kriger skaper flyktninger

Nesten 80 millioner mennesker er på flukt i verden, ifølge FN. Det er mer enn en dobling på 20 år.

Folk er på flukt bl.a. fra krig, fra forfølgelse, fra konsekvensene av miljøødeleggelser, og fattigdom.

Statistikker over land, hvor flest mennesker er drevet på flukt fra, viser store antall flyktninger fra Syria, Palestina, Afghanistan, Jemen og Somalia. Og tall bekrefter at barns lidelser i krig og konflikt fortsetter. De høyeste tallene på drepte eller sårede barn kommer fra Afghanistan, Syria og Jemen.

Går vi nøyere gjennom statistikken finner vi mye sammenfall mellom kriger og flyktninger.

En ny rapport fra Watson Institute, Brown University i USA fra 8. september viser høye tall. USA og NATOs «post 9-11» kriger («kriger mot terror») har fordrevet minst 37 millioner fra Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalia, Filippinene, Libya og Syria. Andre millioner er fordrevet som resultat av mindre kamphandlinger i bl.a. Burkina Faso, Kamerun, Den Sentral Afrikanske republikk, Tchad, Den Demokratiske republikken Kongo, Mali, Nigeria, Saudi-Arabia og Tunisia.

Gjennom allianse med ulike krigsmakter og NATO har Norge deltatt aktivt i å skape død og lidelser flere steder i verden. Samtidig øker oljefondet sine investeringer i våpenselskaper og norsk våpeneksport når nye høyder.

Pengene renner ut og inn

Oljefondet hadde i 2019 investert i 51 av verdens største våpen- og militærselskaper viser tall (SIPRI) fra en liste over totalt 111 selskaper. Oljefondets totale investeringer utgjorde 73 milliarder norske kroner i 2019, opp fra 49,5 milliarder kroner i 2018.

Ett av selskapene som oljefondet i 2019 investerte tungt i, er amerikanske General Dynamics, som fikk stor internasjonal oppmerksomhet etter bussbombingen i Jemen i 2018 hvor 40 barn mistet livet.

Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange sa til VG 16. juni:

«Det er vår felles rikdom. Gjentatte ganger har barn og sivile blitt drept med våpen som vi tjener penger på. Hvert våpen Oljefondet tjener penger på i dag, kan brukes mot sivile i morgen – enten i krig eller i væpnet vold. Vi kan ikke leve med at disse investeringene fortsetter i månedene og årene som kommer.»

«Norsk våpeneksport til himmels» har vært overskrifter i media. Resultatet er at uskyldige barn bøter med livet for å skape arbeidsplasser og mere profitt i Norge.

Norsk våpeneksport har også passet som hånd i hanske med Norges NATO-tilknytning. Et eksempel er at krigføringen til Saudi Arabia og De forente arabiske emirater, som deltar i Jemen-krigen, lenge har vært støttet med logistikk, utstyr og våpen fra en rekke vestlige land. USA og Storbritannia har vært blant landene som selger kampfly og missiler som brukes av Saudi-Arabia, mens Norge lenge har solgte våpen og ammunisjon. NATO har et utstrakt samarbeid med Saudi Arabia gjennom «The Gulf Cooperation Council».

Det smaker ikke bare vondt, men er til å få oppkast av, når Norge fortsatt legger til rette for og deltar i NATOs utenlandsoppdrag og bombetokter, og sender soldater ut i verden

Det smaker ikke bare vondt, men er til å få oppkast av, når Norge fortsetter å selge drapsvåpen som brukes til å skape nød, lidelser og flyktninger, og når oljefondet tjener grovt på investeringer i våpenindustrien.

Det smaker ikke bare vondt, men er til å få oppkast av, når de samme, som støtter NATOs kriger og bombetokter, knapt åpner dører for flyktninger og asylsøkere. Norge vedtar bombetokter via telefon og sms, men holder stengte dører for flyktninger selv etter lange debatter. Dette er umenneskelighet ganger to.

Norge slapp 588 bomber over Libya i tillegg har vi utført bombetokter i Afghanistan. Et minste snev av anstendighet hadde tilsagt, at vi som et minimum, tok i mot flere flyktninger enn vi har sluppet bomber.

«50 er ikke nok». Det er ikke i nærheten av å være plaster på et sår som vi har medansvar for.

Geir Hem, leder Stopp NATO 30.9.20