«Nordic responsibility» – Nei til DCA-avtaler og nato-fisering av Norden!

Endret situasjon i Norden – på tide med «Nordic responsibility» istedenfor Nordic Response!

Norden har fått en framskutt plass i NATOs militære prioriteringer – spydspissen mot Russland. I disse dager pågår NATO-øvelsen Nordic Response over hele den nordligste delen av våre land. For første gang skal styrker fra Finland, Sverige, Norge og Danmark trene sammen som fullverdige NATO-medlemmer. Totalt deltar 20.000 soldater fra 13 land. Nordic Response er en del av en hel «bølge» av omfattende militærøvelser over hele det midtre og nordlige Europa.

Alle de nordiske lands regjeringer har også inngått avtaler om USA baser. Samlet sett vil USA sitte med 47 baser i Norden hvis alle avtalene blir godkjent av landenes parlamenter (DCA-avtalene – «Defence Cooperation Agreement»). 47 områder der USA har råderett.

Vi som bor i Norden opplever et enormt militaristisk press på både økonomi og i det sivile samfunn. Vi som er mot denne krigspolitikken må nå samle oss. Samarbeidet er kun i startfasen – men dette heftet med forskjellig nasjonal vinkling på militærøvelsene og baseavtalene med USA (DCA) er en begynnelse.

Les heftet her!

God lesning!

Et samarbeid mellom nordiske organisasjoner – Finland, Sverige, Danmark og Norge. For nettverket/arbeidsgruppen, Kristine Mollø-Christensen, nestleder i Stopp NATO, Norge