Åpent spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

NATO-logikk og internasjonal rett

Tyrkia har gjennomført en intervensjonskrig i Syria i lang tid. Etter å ha gått offensivt inn i nordre Syria høsten 2019, har Tyrkia trappet opp sin militære offensiv i samarbeid med jihadister. Den siste tiden har det vært direkte konfrontasjoner mellom tyrkiske militære og den syriske hæren med støtte fra Russland.

I en situasjon hvor NATO-landet Tyrkia åpenbart truer nabolandets suverenitet og territoriale suverenitet, så uttrykker NATO 28. februar sin støtte og «full solidaritet med Tyrkia, som en verdsatt NATO-alliert». Dette gjør NATO innenfor rammen av sin traktats artikkel 4, hvor det heter at enhver alliert kan «be om konsultasjoner når noen av dem mener, deres territorielle integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

En intervensjon blir definert som en trussel, og det er en åpenbar fare for at USA og NATO, som støttespillere til Tyrkia, kan bli direkte involvert i en militær intervensjon.

28. februar uttrykkes den norske regjeringens syn (på regjeringen.no): «Norge og allierte kondolerte og uttrykte solidaritet med Tyrkia», og Norge fordømmer det de kaller et syrisk angrep.

Spørsmål:

  • Mener Utenriksminister Søreide at ethvert land, også Syria, skal ha rett til å beskytte sitt eget territorium?
  • Bør ikke Norge ha en tydelig stemme til forsvar for folkeretten og internasjonal rett?
  • Mener utenriksministeren at brudd på internasjonal rett bidrar til å hjelpe sivile og flyktninger?
  • Kan utenriksministeren forsikre om at Norge ikke på noe vis blir dratt inn i, eller blir aktiv deltaker i, en utvidet NATO-operasjon i Syria?

I Atlanterhavspakten artikkel 1. heter det at «Partene forplikter seg, slik det er angitt i FN-pakten, å løse enhver internasjonal konflikt, som de måtte være involvert i, med fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred og sikkerhet og rettferdighet ikke blir truet, og i deres internasjonale forhold å avstå fra trussel eller maktbruk som på noen måte som er i strid med FNs formål.»

Spørsmål:

  • Mener ikke utenriksministeren at Tyrkias intervensjon og krigs-handlinger i nabolandet bryter med formålet i FN-pakten, og at NATO med sin støtte derved bryter med sin egen pakt uttrykt i artikkel 1.?

Geir Hem, for Stopp NATO, 4-3-20. Dette innlegget har stått i avisa Klassekampen 4. mars

Tekst i løpeseddelformat kan hentes her