Nytt hefte «NATO-guiden»

Stopp NATOs nye hefte «NATO-guiden» anbefales. Alle som vil ha et hefte kan bestille. Papirutgaven koster 30 kr. (pluss porto kr. 27 for et hefte) Digital utgave er gratis.

NATO blir lite kritisert i media og aviser. Det brukes ofte ord som «forsvar for frihet», «demokrati», «sikkerhet» og «nødvendig forsvar». Heftet stiller spørsmål om dette stemmer. Er NATO så snille som de selv sier? Hvem er NATO til for? Trengs NATO i dag? Hva er alternativet i en verden hvor stormakter konkurrerer om makt og kontroll.

Heftet kan leses av enkeltpersoner eller diskuteres i grupper (studiesirkel). Kontakt gjerne «Stopp NATO» (epost: kontakt@stoppnato.no) hvis det er ønskelig å få en innleder som kan hjelpe med å skaffe  tilleggsinformasjon.

Dette heftet er redigert og forfattet av «Stopp NATO». Redaksjonen ble avsluttet i mai 2020 og har bestått av: Ava Borch-Solem, Per Medby og Geir Hem.

Heftet er utgitt med støtte fra Fredsstiftelsen.

Trykt hefte kan bestilles via epost kontakt@stoppnato.no. Det koster kr. 30, pluss porto (kr. 27 for et hefte) og gjerne med solidaritetstillegg.

Digital versjon – pdf – finner du her: NATO-guide-nettutgave