«Tid for forandring – fra krise og militarisme til fred og velferd»

Overskriften er tittelen på et fellesarrangement mellom Stopp NATO og IKFF på Globaliseringskonferansen 2020. Dette er et nettmøtet søndag 6. september kl 14:30 – 16:00.

2020 er preget av økonomiske, miljø og helse- og velferdsmessige kriser. Det foregår en spredning av krigsvirus og militarisme samtidig med pandemi, rasisme, individualisme og seg selv nok holdninger. Vi ser også sammenbrudd av internasjonale avtaler og skjevheter og forskjellsbehandling i «kriseløsninger». Det åpne nettmøtet vil diskutere: Løsninger – for hvem og hva. Hvem setter dagsorden. Er det nok å holde hjulene i gang – eller er det tid for forandring. Hvilken forandring ønsker vi, og hvordan skal vi konkret få det til?

Hvordan kan vi gå fra krise og militarisme til fred og velferd.

Organisasjonen «Stopp NATO» stiller spørsmål om NATO koster oss velferd. Her vil det vises til NATOs investeringer, kriger og krav til økte militærbudsjetter. NATOs og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk settes i kritisk lys – med økte spenninger og utrygghet. Hva er egentlig trusselbildet i dagens verden? Hvordan organisere og få økt tilslutning og aktivitet i krigsmotstand.

IKFF vil diskutere behovet for en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk som setter menneskelig sikkerhet i sentrum. Både Covid-19, miljø- og klimakrisen har synliggjort trusler som ikke kan løses militært og som krever globalt samarbeid, ikke fiendebilder. Militær virksomhet er ødeleggende for miljø og klima, samtidig som det er ekstremt dyrt og går ut over velferdsbudsjettene. En alternativ sikkerhetspolitikk kan inkludere et Fredsdepartement for å sikre kompetanse, budsjetter og samordning av tiltak for fred på alle nivåer.

Dette er et digitalt seminar via Zoom. Seminaret foregår på norsk, bortsett fra innlegget fra organisasjonen «World beyond War».

For å ha en mest mulig strukturert debatt ønsker vi at du melder om din aktive deltakelse til kontakt@stoppnato.no gjerne med kopi til ghem@getmail.no. Gi beskjed senest to dager før møtedato.

Peker til pålogging/deltakelse link vil legges ut på facebook-eventen – https://www.facebook.com/events/608849553390027/ og sendes ut til de som har meldt seg.

Bli med på en viktig diskusjon! Blant innlederne er: Ingunn Gjerstad (LO Oslo), David Swanson fra ‘World beyond war (https://worldbeyondwar.org/), Liss Scanke (IKFF) og Geir Hem (Stopp NATO).

Velkommen!