Se debatten om «Tid for forandring – fra krise og militarisme til fred og velferd»

Overskriften var tittelen på et fellesarrangement mellom Stopp NATO og IKFF på Globaliseringskonferansen 2020.

Konferansen ble avholdt 6. september, og innledere var: Ingunn Gjerstad fra LO Oslo, David Swanson fra «World beyond war», Liss Scanke fra IKFF og Geir Hem fra Stopp NATO.

Innledningene tok opp spørsmål som belyste galskapen ved dagens militarisering i lys av kriser på flere områder. Det ble pekt på flere retninger å gå, og reist forslag og ideer for å mobilisere til forandring.

Innledningene og debatten kan ses og høres her – møtet begynner ca 2. min ut i sendingen::