Nei til utenlandske militærbaser i Norge – Norge ut av NATO

Uttalelse fra Stopp NATO 26-4-21

16. april i år foreslår regjeringen at det inngås en forsvarsavtale som åpner for amerikanske investeringer på flere norske militærbaser. Avtalen gir amerikanerne større spillerom på norsk jord og er en ytterligere spiker i kista til den norske basepolitikken.

Dette er en fortsettelse av en utvikling over tid med godkjenning av amerikanske soldater på Værnes og Setermoen, plassering av USAs bombefly på Ørland flystasjon, og å gjøre havneområder ved Håkonsvern ved Bergen og ved Tønsvik utenfor Tromsø til støttepunkter og anløpshavner for USA og alliertes atomdrevne ubåter.

Ved at det tilrettelegges for at USA og NATO-allierte i større grad gjør Norge til direkte utskytingsramper for økende militære aktiviteter, vokser sjansene for at Norge blir en krigsskueplass. Norge blir mindre trygt.

Åpent og direkte brudd med tidligere basepolitikk

Det er ikke rom for tvil om at den norske Baseerklæringen fra 1949, settes til side nærmest med noen pennestrøk og uten omfattende debatt.

Den norske baseerklæringen av 1949. Den norske regjeringen:

«ønsker derfor å gjenta på den mest kategoriske måte at den hverken vil medvirke til en politikk som har aggressive formål eller åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.»

Norge gir slipp på en nasjonal mulighet til å fungere som brems for en militær opptrapping og bidra til redusert spenning mellom stormaktene. Med oppgivelse av basepolitikken underlegges Norge i enda større grad de militærstrategiske interessene til USA.

NATO-tilknytningen er et fundament

Selv om nasjonale beslutninger ligger til grunn for regjeringens utøvende politikk, så ligger NATO-medlemskapet som et førende premiss. Det er godt synlig at det som skjer, er i tråd med Norges NATO-tilrettelagte forsvarsplaner. Der heter det at Norge skal prioritere å «legge til rette for NATOs kapasiteter».

Norske forsvarspolitiske krav må derfor ses i sammenheng med krav om maktpolitisk brudd med norsk alliansetilknytning. Ellers skapes det illusjoner rundt hva som faktisk er innholdet i norsk aktive deltakelse i den økende militariseringen.

Dette betyr ikke at det er mindre viktig i seg selv å protestere mot konsekvensene av utenlandske baser og den militære opptrappingen som øker spenninger og krigsfare. Men det trengs også en storrengjøring, og NATO-elefanten må ut av rommet!

Norges er med på en militarisering som øker krigsfaren. Norge er med i en allianse som opprettholder utbytting, undertrykking og truer folk og nasjoner i verden. Derfor:

Ingen utenlandske baser på norsk jord – NATO ut av Norge – Norge ut av NATO – Stopp NATO!

Stopp NATO 26-4-21