8. mai – Ta frigjøringsdagen tilbake!

Uttalelse fra Stopp NATO 2021

Frigjøringsdagen 8. mai 2021 skjer i skyggen av at Norge er i ferd med å slippe utenlandske soldater – «fremmede stridskrefter» som det omtales i Baseerklæringen fra 1949 – og militært utstyr inn på norsk territorium.

Norge åpner for at amerikanske bombefly og militære styrker kan bruke bruke norske områder som utskytningsramper i aggressiv krigføring. Norge bidrar til en økende militarisering og øker spenninger og krigsfare. Det skjer samtidig som Norge fortsetter å sende soldater til NATO og alliertes utenlandsoperasjoner.

Norske myndigheter bryter tvert med ideene som rådde i 1945. Den gangen ble 8. mai et symbol for fred og frigjøring.

Nå blir det gjort til en dag for feiring av okkupasjon og krig. Norsk krigføring fortjener ingen ære, men fordømmelse. Når 8. mai brukes til å hedre norske krigsveteraner, så er det utilslørt krigspropaganda. Medaljedryss burde erstattes med bedre oppfølging og helsehjelp i etterkant.

Resultatene av USA og NATO-alliertes krigføring utenlands, hvor Norge har spilt sentrale roller, blir stadig mer synlige. Situasjonen 10 år etter bombingen av Libya sier sitt. Resultatet er et land i kaos med ruinert samfunnsstruktur. I Afghanistan har landets innbyggere måttet betale en høy pris. Over 47 000 sivile afghanere er drept i krigshandlinger, ifølge Costs of War , et prosjekt tilknyttet Brown University i USA.

444 hjelpearbeidere og 72 journalister er også drept i løpet av krigen, og det samme er mellom 66 000 og 69 000 afghanske soldater og politifolk. 2,7 millioner afghanere har flyktet fra landet siden invasjonen. Ytterligere 4 millioner afghanere er på flukt i eget land. USA og NATO har ikke brakt fred til landet.

8.mai var en dag for å feire ideer og tanker om fred og frihet og kampen mot nazismen, Nå er det blitt en dag for hylling av krigseventyr og aggressiv militarisering. Vi må ta 8.mai dagen tilbake til dens opprinnelige innhold.

Ingen utenlandske baser i Norge! Ingen norsk krigsdeltakelse i utlandet! Stopp NATO!

Stopp NATO, mai 2021