Ny video fra Stopp NATO

Videoen belyser problemstillinger og forhold rundt den økende militære spenningen i nordområdene og en økende trussel forbundet med kjernevåpen. Den er spesielt aktuell knyttet til debatter rundt nye norsk-amerikanske avtaler om forsvarssamarbeid, farer knyttet til trafikk og havner med atomdrevne fartøyer, og om konsekvenser av økte militære aktiviteter i våre nærområder og nær Russland.

Utgiver er Stopp NATO. Videoen er utgitt med støtte Fra Utenriksdepartementet knyttet til «Tilskuddsordning for nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen»

Temaer som berøres er: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk

Filmen varer 40 minutter og er laget i form av en informasjons- og dokumentarfilm. Den egner seg godt til debattmøter og som innledning til diskusjoner. Videoen kan fritt deles under forutsetning av at det ikke er til kommersielt bruk. Vi håper flest mulig kan være med å spre informasjon om videoen. Både innen egen organisasjon og formidling til andre.

Videoen blir tilgjengelig på: Vimeo: https://vimeo.com/543645779/9158fcf08a, Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=geXC8pENO1s, Facebook: Stopp NATOs facebookside og gruppe: https://www.facebook.com/stoppnato/videos/1184474571973934, Stopp NATOs nettside: Denne siden.

En spesiell takk til Akari Izumi Kvamme – daglig leder i Nei til Atomvåpen -, og Jens Ingvald Olsen – kommunestyrerepresentant for Rødt -, for deres deltakelse i filmen.

Filmen er produsert via «NEW Productions AS»