De politiske partiene og NATO – huskeliste til velgere

På et vis er verden i dag mer internasjonal enn noensinne. Kommunikasjon, internasjonale produksjonskjeder, handel og informasjonstilgang har gjort avstander kortere. Likevel har utenriks- og sikkerhetspolitikk en tendens til å drukne i valgkamper. Et forsvarspolitisk forlik ligger som et nærmest urørt premiss i utenriks- og forsvarspolitikken. Det betyr at grunnleggende sikkerhetspolitiske spørsmål lite berøres – ofte med begrunnelse om at nasjonalt forsvar er et sentralt felles-nasjonalt anliggende, hvor debatt i seg selv kan svekke forsvarsevnen.

Etter at perioden med kald krig mellom øst-vest roet seg ved Sovjetunionens sammenbrudd, var forventningene store om mer samarbeid og stabile fredelige forhold. I dag ser vi at diskusjoner om verdensorden, internasjonale rettsregler, avtaler og verdier igjen kommer på dagsorden. Økt militarisering, pengebruk til forsvaret kontra helse og velferd, miljøspørsmål og faren ved atomvåpen har i dag også aktualiserer debatten rundt utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål. Folk er også opptatt av trygghet, krig og fred. Samtidig foregår det en økende militarisering i nordområdene med anløp av atomdrevne ubåter og utplassering av amerikanske fly og baser i Norge. Muligheter for at Norge blir en bombemål er økende.

Informasjon og huskelisten som vi peker til her er satt opp for å belyse standpunkter til de enkelte partiene. Det er gjort et utvalg ut i fra omfattende partiprogrammer. For utfyllende informasjon er det derfor selvsagt lurt å lese partiprogrammene direkte.

Vi oppfordrer til å stemme på partier som viser tydelig motstand mot NATO og er mot militarisering i våre områder og i verden! Vi oppfordrer i sammenhengen også til å se forbi generelle programformuleringer og tenke over hva partiene gjør i praksis og hvilke standpunkter partiene tar til konkrete forslag om militarisering og kriger.

Her finner du Stopp NATOs partiprogram-henvisninger om:

  • Om NATO
  • Om forsvaret og sikkerhet
  • Om norsk krigsdeltakelse
  • Om atomvåpen
  • Utenlandske tropper og utstyr på norsk jord

Se notat her

Stopp NATO – valg 2021