Cold response 2022 – største militærøvelsen innenfor polarsirkelen siden den kalde krigen

Uttalelse Stopp NATO 2-10-21

«Cold Response» er en jevnlig (hvert annet år) militærøvelse som både tar sikte på å trekke partnerskapslandene som Sverige og Finland tettere på NATO, samt øve krigføring i arktiske strøk.

Hovedformålet er ifølge myndighetene å trene på å støtte Nord-Norge med allierte marine- og luftstyrker i Ofoten.

Rundt 45.000 soldater skal delta i Ofoten og indre Troms. Det er i Ofoten Evenes flyplass ligger, og her er fra før P-8A Poseidon maritime overvåkningsfly og F-35 kampfly stasjonert. For NATO er dette et område av vital strategisk viktighet for en eventuell global konflikt med Russland. I begrunnelsen for øvelsen drar også avtroppende forsvarsminister Bakke Jensen opp trussel fra Russland og til dels Kina.

De utenlandske styrkene fra NATO og partnerlandene vil ankomme Norge i midten av januar og i hovedsak bli stasjonert på Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss flystasjon med hovedvekt på Bardufoss.

Det økende antall øvelser som trener på krig i Norge føyer seg inn i den stadig økende militariseringen både av Norge og av de nordlige områdene som helhet. Disse omfattende øvelsene – Cold Response vil utfolde seg omtrent 600 kilometer fra Kolahalvøya – der ligger Russlands ubåtbase, omgjør Norge til et mer og mer realistisk krigsmål. Den nye baseavtalen med USA underminerer norsk selvråderett og gir USA beslutningsrett på norsk jord. Dette er en svært bekymringsfull utvikling.

Vi må protestere mot at Norge blir mer og mer militarisert og gjort til en brikke i NATOs militære ambisjoner. Stopp NATO håper på mange lokale og sentrale aksjoner mot øvelsen og mot militarisering, samt mot USAs og NATOs økende nærvær i Norge. Arbeidet er i gang!

Bilde på topp: By Soldatnytt - originally posted to Flickr as Cold Response DV dag, CC BY 2.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11858936

Stopp NATO 2-10-21