Mot baseavtalen USA-Norge

8. oktober var Stopp NATO medarrangør for et protestmøte mot forslaget til ny militæravtale med USA. Avtalen formaliserer USAs rett til å ha militære baser i Norge og er et åpent brudd på Norges tidligere uttrykte basepolitikk.

Opptak av møtet kan ses på Youtube og på «Frikanalen»

Etter møtet 8. oktober er det tatt initiativ til et bredt samarbeid rundt protester mot baseavtalen. Stopp NATO er med der. Dette kan du lese om på en frittstående nettside.

Bli med i å protestere!

Alle gode krefter trengs for å presse stortingspartiene til å stemme mot en avtale som er et brudd på norsk basepolitikk og norsk råderett i eget land. USA-baser på norsk jord kan føre til:

Økt militarisering og spenning; Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære posisjonering og stormaktsrivalisering; Avtalen vil øke den internasjonale spenning og forverre naboforholdet til Russland; Områder i Norge kan bli mer aktuelle bombemål; Norsk territorium kan bli arena for USAs militære aktiviteter som vi ikke er en del av og ikke støtter; Norge gir fra seg innsyn og kommandomyndighet over militær virksomhet på norsk jord; Avtalen øker muligheter for lagring og transport av atomvåpen på og over norsk område; Baseområdene medfører økt fare for ulykker og risiko i lokalmiljøer, og kan føre til lokale miljøskader og forurensning

Her trengs protester og folkelig engasjement. Protester kommer ikke av seg selv. Bli med i en kampanje mot baseavtalen! Send epost til kontakt@stoppnato.no (eller til mot.baseavtale@gmail.com) for å bidra med det du kan!

Avtalen er lagt ut til åpen høring med frist 8. desember

La ikke denne avtalen passere i stillhet! Stopp NATO oppfordrer organisasjoner, fagforeninger, fredsbevegelser, og andre til å sende inn sitt høringssvar. Også enkeltpersoner kan sende inn. Her er adressen

«Fra Cold Response til varm solidaritet»

Dette er tittelen på et møte som Stopp NATO arrangerer 19. november på «Globaliseringskonferansen 2021» i Oslo. En målsetting på møtet er å sette fokus på mobilisering og protest mot økt militarisering i Norge og nærområdene – inkludert protester mot nye baseavtale med USA og militærøvelsen «Cold Response».

Er du i Oslo-området ta turen innom og ta med venner!

Du kan lese mer om møtet på Globaliseringskonferansens programside på nettet

Her er detaljer om det spennende møteprogrammet!

Stopp NATO 10-11-21