Norge må bidra til fred – ikke krig

«Stopp NATO» fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Det er spesielt viktig for Norge som en liten nasjon å forsvare folkeretten og mindre nasjoner suverenitet både overfor NATO og Russland.

Russland har tatt i bruk USAs og NATOs brutale metoder for regimeendring. Hva NATO har gjort
legitimerer ikke at andre stormakter gjør det samme.

NATO har på sin side bygget opp til krig. De har helt bensin på bålet med sin propaganda, utvidelse og militarisering.

Faren nå er at NATO får nytt påskudd til å forsette sitt aggressive spor. Krigsmotstandere må derfor både si nei til Russlands krigføring, og si klart i fra at NATO må slutte å helle bensin på bålet. Bensintilførselen må skrus av.

Forestillingen om at sikkerhet ligger i alliansetilknytning til en stormakt som fører maktkamp mot andre er farlig. Det som nå skjer i Ukraina er et godt eksempel på det. Dette er også en lekse som Norge må ta lærdom av.

I dagens situasjon er det spesielt viktig å dempe risikoen for at også Norge skal bli en brikke og
trekkes inn i konflikten mellom atommaktene USA og Russland. Faren øker ved at Norge gjøres til oppmarsjområde for USA og NATO.

NATOs fortsatte eskalering og opptrapping er ikke i norsk interesse. Opprettelsen av foreslåtte USA-baser og store militærøvelser som Cold Response vil åpenbart øke provokasjonsnivået.

Nå er det viktig å arbeide for fred samt å vise solidaritet med befolkningen i Ukraina som er utsatt for krigshandlinger.

Fordøm Russlands angrep – Stopp NATO

Styret i Stopp NATO 25-2-22