8. mai 2022 i krigens tegn

Frigjøringsdagen 8. mai 2022 skjer i skyggen av at Norge er i ferd med å slippe utenlandske soldater – «fremmede stridskrefter» – som det omtales i Baseerklæringen fra 1949, og militært utstyr inn på norsk territorium.

Norge åpner for at amerikanske bombefly og militære styrker kan bruke norske områder som utskytningsramper i aggressiv krigføring. Norge bidrar til en økende militarisering og øker spenninger og krigsfare. Det skjer samtidig som Norge i større grad bidrar til NATOs militære styrkeoppbygging. Norge har også brutt med tidligere politikk om ikke å sende våpen til land som er i krig.

Norske myndigheter bryter nå med ideene som rådde i 1945. Den gangen ble 8. mai et symbol for fred og frigjøring.

Nå blir det gjort til en dag for feiring av okkupasjon, krig og økt militarisering. Resultatene av USA og NATO-alliertes krigføring utenlands, hvor Norge har spilt sentrale roller, har blitt godt synlige. Situasjonen 11 år etter bombingen av Libya sier sitt. Resultatet er et land i kaos med ruinert samfunnsstruktur. I Afghanistan har landets innbyggere måttet betale en høy pris. I dag er det stor fare for at norsk våpen vil fungere som bensin med fare for at krigen i Ukraina eskalerer.

Norsk krigsdeltakelse fortjener ingen ære, men fordømmelse. Medaljedryss burde erstattes med bedre oppfølging og helsehjelp i etterkant.

Krigen i Ukraina gjør det opprinnelige innholdet i frigjøringsdagen mer aktuell.

Vi gjentar fordømmelsen av Russlands angrep på Ukraina. Det er spesielt viktig for Norge som en liten nasjon å forsvare folkeretten og mindre nasjoner suverenitet både overfor NATO og Russland.

Faren nå er at NATO får nytt påskudd til å forsette sitt aggressive spor. Krigsmotstandere må derfor både si nei til Russlands krigføring, og si klart i fra at NATO må slutte å helle bensin på bålet. Norge må bidra til fred – ikke krig.

I dagens situasjon er det spesielt viktig å dempe risikoen for at også Norge skal bli en brikke og

trekkes inn i konflikten mellom atommaktene USA og Russland. Økt militarisering med utenlandske baser, våpenforsendelser og eventuell kommende NATO-utvidelse er ingen god medisin. Vi stiller oss solidarisk med NATO og krigsmotstandere i Sverige og Finland i sin kamp mot NATO-medlemskap. Et forent Norden i NATO er ingen vei mot fred og sikkerhet.

8.mai var en dag for å feire ideer og tanker om fred og frihet og kampen mot okkupasjon.

Vår solidaritet går til folk i Ukraina. Samtidig tar vi avstand fra at 8. mai har blitt en dag for hylling av krigseventyr og aggressiv militarisering. Vi må ta 8.mai dagen tilbake til dens opprinnelige innhold.

Ingen utenlandske baser i Norge! Ingen norsk krigsdeltakelse og våpenleveranser! Stopp NATO!

Stopp NATO, 8. mai 2022