Stopp NATO fordømmer Tyrkias folkerettsbrudd i Syria og Irak

NATO og allierte har selv en praksis hvor de gjentatte ganger ikke har brydd seg om folkrettslige prinsipper når det kriges. Det er også en gjenganger at de ikke fordømmer folkerettsstridig krigføring fra deres «venner». «partnere» og allierte. Palestina, Vest-Sahara, Jugoslavia, Libya – det er en lang svarteliste.

Russland begår folkerettsbrudd i sin aggressive krig, men når NATO-land, inkludert Norge, tilsynelatende står fram som folkerettens forsvarere i sin fordømmelse av Russland, framstår de igjen som keiser uten klær.

Tyrkia har NATOs nest største militære styrker. Nå angriper NATO-landet kurdere i Syria og Irak. Det er dokumentert drap på sivile og klare krigsforbrytelser.

Forståelsesfulle og velvillig overbærende

Anniken Huitfeldt uttaler overfor Stortinget 28.11 som svar på skriftlig spørsmål : «Regjeringen ser med uro på meldingene om tyrkiske luftangrep i Irak og Syria. Alle tap av sivile liv er dypt beklagelig. Vi anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov og registrerer at tyrkiske myndigheter ser luftangrepene i sammenheng med terrorangrepet i Istanbul 13. november».

Jens Stoltenberg/NATO har også gjentatte ganger uttrykt «forståelse for Tyrkias sikkerhetsbehov». Dette er samme argument som NATO og allierte har brukt tidligere overfor sine folkerettsbrudd og som Russland også påberoper seg. Det gjelder åpenbart en regel for NATOs fiender og en annen for sine medlemmer og venner. Sikkerhetsargumentet overfor terrorister er like hult.

«Villede målrettede angrep på sivile mål er krigsforbrytelser» sa Jens Stoltenberg om Ukraina i Dagsrevyen 25.11. Men det det nylige NATO-utenriksministermøtet møter Tyrkias folkerettsstridige angrep mot kurdere i Syria og Irak med øredøvende taushet.

Nato er seg selv lik! Folkeretten gjelder ikke når det er land i Nato som bryter dem. At noen skifter syn på Nato nå og ikke synes vi både skal fordømme og få Norge ut av Nato er rimelig uforståelig. Russlands krig har ikke endret NATOs karakter – det viser også NATO-lands egne folkerettsstridige krigføring.

Styret i Stopp NATO 7.12.22