Ukraina – ett år med krig er nok!

24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Stopp NATO har tatt avstand fra denne invasjonen fra første dag og denne fordømmelsen står vi fortsatt ved.

Det russiske angrepet er i strid med folkeretten og må fordømmes. Folkeretten gir ukrainerne rett til selvforsvar. Dette er et prinsipp som må gjelde uavhengig av hvordan en vurderer et lands regjering.  Russland er ansvarlige for å ha gått til angrep, og det er ingenting i folkeretten som legitimerer et angrep av denne typen, uansett om det begrunnes som et preventivt angrep. Det må slås ring om Folkeretten!

Samtidig er det åpenbart at USA og NATO er involvert med sin egen agenda. USA og deres allierte har aktivt gått inn med massiv våpenstøtte til Ukraina. Den framtredende rollen NATO har, betyr at krigen i Ukraina nå er mer enn bare en krig om Ukrainas selvstendighet.

Russland må umiddelbart trekke seg tilbake fra områdene de har okkupert i snart ett år og respektere Ukrainas suverenitet. Det er på tide at denne krigen bringes til opphør. Faren for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk er tilstede. I Klassekampen 17. februar påpeker forsvarssjef Eirik Kristoffersen at «Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten, tror jeg. Det vil i så fall ta veldig lang tid om en av partene skal vinne definitivt over den andre, og det vil få forferdelige konsekvenser for folk.»

Norge må kreve våpenhvile, og støtte at det settes i gang  fredsforhandlinger så raskt som mulig. Norge har også  ansvar for at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at «alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.» (artikkel 2, punkt 3).

Invasjonen i Ukraina har det siste året også skapt rystelser i det politiske landskapet både i Norge og andre land. Sverige og Finland er på vei inn i NATO. Den norske basepolitikken er formelt avviklet ved avtalen Stortinget gav tilslutning til i juni i år etter lang tids uthuling. I Norge har flere tidligere NATO-motstandere blitt tilhengere av alliansen. Stopp NATO mener at det ikke er grunnlag for en mer positiv vurdering av NATOs karakter. Alliansen i minst like stor grad som tidligere er et redskap for vestlige imperialistiske interesser og dominert av USA.

Stopp NATO er mot all imperialisme og innblanding i andre land.  Vi forsvarer nasjonenes suverenitet i henhold til folkeretten. Stopp NATO krever at Russland må trekke seg ut og fredsforhandlinger igangsettes.