Nato og atomvåpen

Atomvåpen er en stadig viktigere del av NATOs militære strategi, derfor vil de politiske myndigheter i Norden i dag verken praktisk eller prinsipielt ta avstand fra atomvåpen. Landene vil ikke signere Avtalen om atomvåpenforbud. Medlemskapet i NATO fører med seg militærpolitiske forpliktelser vedrørende atomvåpen.

NATO og atomvåpen er sant!

• NATO legitimerer bruk av atomvåpen

• NATO sier at de kan ha en førsteskuddsrett

• NATO trekker flere og flere land inn i atomvåpenparaply

• NATO spiller en aktiv rolle i mer atomopprustning

• NATO kan gjøre Norge og Norden til kjernefysisk slagmark

• NATO-medlemskap kan bety lagring og frakt av atomvåpen på norsk jord

• NATO motarbeider at land slutter seg til til FNs atomvåpenforbud

Er du mot atomvåpen? Da bør du være også være mot NATO

Du kan lese, laste ned og skrive ut ny løpeseddel fra «Stopp NATO» her.