Ubesvart om klasevåpen

Åpent spørsmål om klasevåpen fra nestleder i Stopp NATO, Kristine Mollø-Christensen.

I Klassekampen 25. mai spurte jeg på vegne av Stopp NATO om norske myndigheter har stilt som vilkår at utskytningsenhetene for MLRS 270 donert til Ukraina ikke skal benytte klaseammunisjon. Svar på spørsmålet har uteblitt.

USAs president Joe Biden har nå offisielt godkjent leveranser av amerikanske klasevåpen til Ukraina. I motsetning til Norge har ikke USA, Ukraina eller Storbritannia ratifisert konvensjonen som forbyr bruk av slike våpen. Det har heller ikke Russland. Det er kjent at Russland har brukt klasevåpen i Ukraina.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at det er opp til hvert enkelt NATO-land hvilke våpen de vil donere. Den 18. februar i år sa samme Stoltenberg noe annet til den tyske kringkasteren RTL/ntv i München: – Nato har verken anbefalt eller levert denne typen våpen. Vi leverer artilleri og andre typer våpen, men ikke klasevåpen. Uttalelsen falt etter at Ukraina krevde å få levert ulovlige klasevåpen og fosforbomber.

I 2008 ble den internasjonale konvensjonen mot klasevåpen først vedtatt i Dublin og siden undertegnet av 120 land i Oslo Rådhus, med daværende statsminister Jens Stoltenberg og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som vertskap. 111 land har siden ratifisert avtalen. Konvensjonen forbyr produksjon, lagring, anskaffelse, eksport og bruk av klaseammunisjon. 

Konvensjonen ble undertegnet og ratifisert av Norge etter år med heftig intern motstand fra embetsverket i Forsvarsdepartementet og UD, som ikke ville ha et forbud. NRK avdekket at USA utøvde et voldsomt press og at Forsvarsdepartementet prøvde å omdøpe lagrene av norske klasevåpen til «cargovåpen». For dette fikk NRK SKUP-prisen 2006.

Granatene, av samme type som Israel brukte i krigen mot Libanon, var til bruk for rakettartillerisystemet MLRS. Systemet er spesialkonstruert for klaseammunisjon.

Et tjuetall utskytningsvogner av denne typen har stått på lager siden 2005. Forsvarsdepartementet har kunngjort at Norge har donert minst 11 av disse vognene til Ukraina, først tre via Storbritannia, deretter ytterligere åtte.

Jeg gjentar derfor mitt spørsmål til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet:

Har Norge stilt som vilkår at donert materiell ikke skal benytte klaseammunisjon?

Kan norske myndigheter forsikre om at Norge og allierte konvensjonspartnere respekterer Dublin-konvensjonen om klasevåpen, ratifisert i Oslo med Stoltenberg og Støre som pådrivere?

Kristine Mollø-Christensen, nestleder i Stopp NATO.

Denne artikkelen stod som leserinnlegg i avisa Klassekampen 12.7.23. Framhevet toppbilde er fra US Army Public Arcive.