Nei til krig!

Appell holdt av Geir Hem, leder i Stopp NATO, under demonstrasjon 7. oktober 2023

Organisasjonen «Stopp NATO» tar avstand fra imperialistisk maktutøvelse og kriger, og støtter folks kamp for frihet og rettferdighet. Vi er i mot og vil ikke at Norge skal delta i imperialistisk maktpolitisk og militær rivalisering som fører til økt krigsfare og opprustning. Grunnlaget for dagens fredsdemonstrasjon er innenfor slike rammer. Derfor er Stopp NATO med på denne demonstrasjonen.

Vi støtter Ukrainas rett til motstandskamp mot okkupasjon. I det som ble kalt den syngende revolusjonen i 1989 dannet opp mot 2 millioner en menneskekjede, 7. mil lang, som strakk seg fra Vilnius til Tallinn. Deres krav var selvstendighet. Siden har Russlands militære innblandinger bokstavelig talt skutt fart – fullt opp av en utenriks-politikk, hvor de definerer tidligere sovjetrepublikker som Russlands interessesfære.

Jeg fordømmer Russlands ugjerninger for det det er. Kamp mot urett og folkerettsbrudd må være konsekvent. Men at Russland viser seg som en stor skurk, betyr ikke at NATO er blitt snille over natta. NATO med venner har vært en god læremester i krigføring.

Derfor roper jeg både Russland ut av Ukraina og nei til NATO-innblanding og ekspansjon.

Geir Hem foran UD 7. oktober 2023

USA og NATO støtter ikke Ukraina fordi de vil forsvare folkeretten og Ukrainas uavhengighet. De pøser på med våpen for å sikre sitt styringsregime og egen innflytelse.

Å gjøre Ukrainas forsvarskamp avhengig av NATO, USA, og vestens våpenhjelp er også et høyst usikkert prosjekt i seg selv. Spør folk i Afghanistan, Libya og utallige andre steder.

Det er en gjenganger fra norske myndigheter hvor det heter: «Norge er et lite land, vi er avhengig av internasjonalt samarbeid og en rettsorden som fungerer.» Jeg er enig i det. Men her er det tyven som roper stopp tyven. Motsetningen mellom USA og Russland dreier seg ikke om «den sterkestes rett» men om hvem som skal være sterkest og den største kakespiseren.

Selv om NATO ikke er en forsvarsallianse for små lands selvstendighet, så kan NATO framstå som det. Dette er også et grunnlag for at mindre stater søker ly under NATO-paraplyen. Når B-gjengen truer, føler en seg tvunget til å få hjelp fra A-gjengen. Det tragiske er at det igjen undergraver selve fundamentet for folk og nasjoners frihet på sikt. All gjengkriminalitet må bort.

Ukrainerne har rett til å be om hjelp fra hvem de vil, og vi kan støtte ukrainerne uavhengig av hvem de får støtte fra. Men det er også vår rett og anliggende å kunne gå i mot NATOs A-gjeng involvering.

Når det har dukket opp fredsinitiativer i Ukrainakrigen, så har det vært et mønster fra rivaliserende stormakter at de bokstavelig talt skytes ned.

Et krav om våpenhvile og forhandlinger må skje i tråd med ukrainernes ønske og behov. Realiteten i dag er at dette bremses av stormaktsinteresser – som ønsker å markere sine revirer – med krig «så lenge det er nødvendig» – for deres egen skyld. Dette legger i realiteten et eget lokk på ukrainernes selvbestemmelse!

NATO med venner er villig til å sende hva det skal være av våpen for å motstå Russland, men er samtidig uvillig til å la en eneste egen soldat eller fly falle på Ukrainsk mark. De har dermed selv lagt begrensninger på en realisering av at dette nærmest er en eksistensiell kamp for oss alle.

Ukrainerne må selv få bestemme hva de vil ofre. Men andre har også rett til ta et ansvar for å vurdere den prisen som betales – i tap av menneskeliv og internasjonale konsekvenser. Det kan også på sikt gagne Ukraina om vi diskuterer alternative måter å yte bistand på – som gir plass til prinsippet om å unngå tap av menneskeliv og jord å leve av.

Kristine Mollø-Christensen, Stopp NATO og Lispet Kristiansen fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Oslo og Viken, foran Stortinget

Manglende ubetinget støtte kan oppfattes som legitimering av Russlands aggressive utenriks-politikk. Men vi må huske at tillit og håp om vestlig støtte mot menneskerettsbrudd lett blir snudd til opplevd svik. NATOs mangeårige krig i Afghanistan, for såkalt å realisere menneskerettigheter, er et friskt eksempel. Det er kanskje flere som husker NATO og Jens Stoltenbergs formulering om «Conditon based support» – i praksis styrt av USA – så mye for selverklærte frihetsprinsipper. Husk også at Tyrkias folkerettsbrudd overfor kurdere og Israels okkupasjon har en ting til felles. De blir støttet og holdt i hånden av NATO.

  • I stedet for utelukkende blindt å kjøre ett spor, som kan komme til å mislykkes fatalt, kunne man erkjenne og navigere ut fra en større sammenheng.
  • I stedet for å rope på NATO og deres allierte, kunne vi samles om å presse på for å ta i bruk et internasjonalt FN-relatert rammeverk for fred og samkvem. Flere land har bedt om en fredelig løsning, basert på artikkel 2:3 i FN-pakten. Der pålegges alle land å bruke fredelige midler og at tvister må møtes på en måte slik at internasjonal fred og sikkerhet ikke er i fare. Dette er et krav både rettet mot Russland, og at vesten ikke skal legge lokk på og aktivt bremse ulike freds- initiativer – ut i fra behov for å spise sine egne kakestykker.

Aslak Storaker, International Peace Bureau (IPB)

Jeg håper at det kommer en våpenhvile i Ukraina

Det vil hindre lidelser, og vil i seg selv dempe eskaleringsfaren. Likevel vil fred i en imperialistisk verden i stor grad være relativ fred, men det er bedre enn en løpende krig.

I går ble Fredspris-vinneren for 2023 kunngjort. På det første møte i Den norske Nobelkomite 1897 deltok Bjørnstjerne Bjørnson. Der deltok også Jørgen Løvland. Løvland ble senere sentral i kampen for norsk uavhengighet fra Sverige. I 1905 visste vi hva kamp for selvstendighet betyr og Løvland formulerte seg tydelig: «Oppgaven må være å holde oss utenfor deltagelse i de kombinasjoner og allianser som kan dra oss inn i krigseventyr.» Løvland var Norges første utenriksminister 1905–1908.

Det er viktig nå å hindre økt spenning og krigsekspansjon, Men det stopper ikke krigsfaren. For å omskrive ordene til Bertold Brecht fra Tolvskillingsoperaen:

Dette forandrer ikke verden.
Dette forbedrer ikke forholdene mellom menneskene.
Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder.

Men noen mennesker får leve lenger..
Krig og lidelse blir holdt borte for en natt.
Bombene som skulle falt ligger på lager.

Men dette forandrer ikke verden.
Dette forbedrer ikke forholdet mellom menneskene.
Dette forkorter ikke utbyttingens og imperialismens tidsalder.

Derfor! I tillegg til lindring trengs vaksiner mot krig. Antiimperialisme har en lang tradisjon. I dag er det nesten i ferd med å forsvinne fra ordboka. Stopp NATO er en dagsaktuell antiimperialistisk parole og kampsak.

Det er vel økonomiske og politiske venneforhold – forankret i oljefond, utenlandsinvesteringer og våpenproduksjon -, som styrer norsk UD. Israels apartheid og voldsbruk fordømmes ikke. NATO-landet Tyrkias krig i Nord-Irak og bombing av kurdiske landsbyer får nesten noe som ligner applaus.

Min sluttappell blir! Bli både fredsaktivister og aktive antiimperialister!

Geir Hem 7-10-23