Nei til NATO-landenes militære støtte til Israel

Det pågående angrepet på Gaza blir stadig grusommere, men i dette tilfellet har ikke NATO tenkt å gjøre noe for å stanse krigsforbrytelsene. Jens Stoltenberg uttalte til Dagsavisen 31.10.23 at NATO ikke burde være direkte involvert i «denne delen av Midtøsten-konflikten». Likevel er nå mange NATO-land blitt deltakere. På Israels side!

Det palestinske folket er fullstendig forsvarsløse mot Israels militærapparat. Houthiene i Jemen har forsøkt å stanse skip i Rødehavet på vei til Israel med våpen og andre forsyninger som gjør det mulig å fortsette Israels herjinger. USA har svart med å angripe Houthiene og bedt sine NATO-allierte om militære bidrag. Det har flere av dem gjort, blant annet har Danmark sendt en fregatt mens den norske regjeringen så langt har begrenset seg til å sende noen støtte-offiserer.

Stopp NATO mener at å bidra militært til at Israel kan fortsette sine krigsforbrytelser i Gaza er forkastelig, og vi oppfordrer alle stortingsrepresentanter til å stanse enhver norsk militær deltakelse på Israels side.

Stopp NATO støtter boikott og blokade av krigsmateriell og varer som støtter opp om Israels okkupasjonen.

Styret i Stopp NATO 11.1.24