Stopp NATO har hatt landsmøtet

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 27. april 2019

Stopp NATO ser med stor uro på NATOs opprustning og den økende militariseringen av Europa.
Norden er ikke lenger den fredelige regionen i en konfliktfull verden. Vårt medlemskap i NATO har ført til store endringer i vår forsvarspolitikk.
Den norske regjeringen har gitt baser til US Marines på Værnes ved Trondheim og på Setermoen i Indre Troms. I tillegg har våre styresmakter uttalt at vi i framtida vil få mer nærvær av NATO-styrker i Norge. Summen av alt dette er at vår basepolitikk fra 1949 er skrotet. Ingen utenlandske styrker på norsk jord i fredstid var et viktig grunnlag for at Norge kunne gå inn i NATO i 1949. Denne utviklinga er selvsagt med på å uroe og provosere Russland.

Stopp NATO avholdt sitt landsmøte i Oslo 27. april. Møtet diskuterte og vedtok årsmelding, regnskap, arbeidsplan og uttalelse fra landsmøtet.
Det ble vedtatt en ny politisk plattform for organisasjonen. Den legger vekt på at NATO øker faren for krig og er en trussel mot fred og frihet i Norge.
Gjennom å bygge opp Stopp NATO som medlemsorganisasjon vil vi bidra til å rette søkelys på NATOs herjinger og krigshissing og jobbe aktivt for å få Norge ut av NATO.