25. januar var en internasjonal protestdag mot ny krig i Midtøsten

I over 90 byer i USA var det protester. Initiativet ble tatt av en samling antikrig-organisasjoner. Det spredde seg fort som en internasjonal protestdag, med demonstrasjoner i flere kontinenter.

I Oslo tok «Stopp NATO» og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet» initiativ til en demonstrasjon foran Utenriksdepartementet. Grunnlaget for demonstrasjonen ble formulert som:

«Ingen ny krig i Midtøsten!

Slutt opp om den internasjonal kampanjen som oppfordrer fredsorganisasjoner og andre sosiale bevegelser til å ta til gatene den 25. januar i en verdensomspennende bevegelse med et sterkt antikrigsbudskap.

Midtøsten er på grensen til en ny katastrofal konflikt. 17 år etter invasjonen av Irak ser det ut til at USA er på vei mot en krig med Iran. Den utenomrettslige henrettelsen av Qasem Soleimani med drone-raketter, uansett hva hans forbrytelser har vært, er en provoserende krigshandling og et brudd på folkeretten. USAs president Trump undergraver regelmessig den internasjonale juridiske rettsorden. Vi vil ikke at jungelens lover og krigens logikk skal styre verden. Krig vil destabilisere Midtøsten ytterligere og true stabiliteten i verden. Vanlige borgere vil være ofrene. Etter USAs droneangrep 3. januar har den militære situasjonen i Midtøsten eskalert. Folk i Midtøsten har lidd nok. Vi sier stopp! Vi ønsker ikke en krig med Iran. Ikke i vårt navn!

Vi sier tydelig fra om at ingen norske soldater skal sendes til Iran for å dø i en ny krig, og soldatene i Irak må hentes hjem i tråd med ønskene fra Iraks nasjonalforsamling.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser kaller attentatet den 3. januar for «ulovlig». Norge må føre en selvstendig utenrikspolitikk bygget på folkeretten, og fordømme USAs statsutførte drap som brudd på folkeretten.

Landene i Midtøsten skal ikke lenger være en slagmark for stormaktsrivalisering. Vi støtter folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten!

Vi samles lørdag 25. januar for å si «Ingen ny krig i Midtøsten» med hovedparolene:

Norge må fordømme USAs statsutførte drap som brudd på folkeretten

Ingen norske bidrag i en eventuell krig – hent soldatene hjem!

Støtt folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten!»

Demonstrasjonen i Oslo fikk en viss bredde i tilslutning fra ulike organisasjoner og partier:

LO i Oslo sluttet seg til, «Norges Fredslag» og «Norges Sosiale Forum» i tillegg til Latin-Amerika gruppene i Oslo (LAG Oslo) og «Norge ut av NATO».

Disse partiene støttet: Sosialistisk Ungdom og Oslo SV. Rødt og Rød Ungdom. NKP og Ungkommunistene, og KPML («Kommunistisk Plattform ML).

Det kunne og burde vært flere tilsluttede organisasjoner og større oppmøte. At det møtte opp mindre enn hundre personer, skyldes både at informasjon om demonstrasjonen var lite synlig i media – ut over facebook blant den indre sirkel av antikrigs-aktivister. Men også at det er en oppfatning om at den akutte krigstrusselen nå er litt «på hold».

«Stopp NATO» mener at det absolutt er nødvendig å fortsatt holde på parolen om «Ingen ny krig i Midtøsten» og at norske soldater – såvel som USAs og NATOs – ikke har noe å gjøre i Midtøsten eller andre steder.

27.1.20 Stopp NATO, Oslo