Vi må slutte å krige nå! Kloden tåler ikke mer hvis den skal være til å leve på for de kommende generasjoner.

Birthe Nilsens appell 25. januar

Vel møtt alle sammen.

Jeg, Birthe Nielsen er medlem både i Stopp NATO og i Besteforeldrenes klimaaksjon. For meg henger arbeidet i disse 2 organisasjoner sammen. Slik er det kanskje ikke for alle, så i dag taler jeg for Stopp NATO men også som et personlig medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon.

Der jobber vi i solidaritet med de kommende generasjoner for et levelig klima. Vår rettesnor er grunnlovens $ 112, som sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur, hvor produksjonsevne og mangfold bevares også for etterslekten. Dette burde gjelde over hele verden.

Når vi tenker slik, så har vi rett og slett ikke mulighet til å delta i flere NATO kriger. Militæret er en stor forurenser, som for det meste ikke er med i klimaregnskapet. De nyinnkjøpte F 35 fly forbruker 6.500 liter drivstoff i timen, dobbel så mye som F 16. Her er det ikke tatt klimahensyn, og planen er at vi skal ha 52 av disse flyene og at halvparten skal stå til NATO sin disposisjon. Dette er angrepsfly. Vi må hindre at de blir brukt i en ny storkrig i Mellomøsten.

For hva er det vi har etterlatt til de kommende generasjoner ved de tidligere kriger der.

Et par eksempler:

Nylig kunne jeg i Klassekampen lese geolog Frittjov Ruden uttale at NATOs og dermed Norges bombing av Libyas oljeinfrastruktur vil ødelegge et av verdens største grunnvannsreserver. For under ørkenen i Libya er det ikke bare olje og gass, men også et kjempemessig ferskvannsreservoir, nok til å gi en befolkning på 5 millioner drikkevann i en million år. Dette var den Libyske regjerings stolthet og petroleumsinstituttet der var nøye underlagt restriksjoner slik at ikke olje og vann kom bort i hverandre. Det skal bare en tiendels olje i en teskje til å gjøre en tønne ferskvann udrikkelig. NATO ble advart om dette, men tog ingen hensyn. Bare 25 % av de norske bombetoktene var forhåndsplanlagte mål.

I Irak er også ødeleggelsene store. Jordbruksland er ødelagt og forurenset av olje. 3 fjerdedeler av alle husdyr er borte. I dag må Irak importere mat. Forurensing med utarmet uran har ført til at det nå fødes barn med misdannelser og kreft.

Når NATO kriger skjer det med total tankeløshet for sivilbefolkningen og for miljøet og for de kommende generasjoner.

Dessuten skaper disse kriger hat hos befolkningen. NATO krigene har etter min vurdering vært med til å skape grunnlaget for at IS fikk vokse seg stor, satt i gang en hat- spiral mellom forskjellige folkeslag, et hat som i høy grad har spredt seg til Vesten.

Vi står overfor en klimakrise og dermed også en større flyktningkrise, noe som Vesten er svært dårlig til å takle allerede nå. Så hva er det vi overlater til barn og ungdom over hele verden?

Vi må slutte å krige nå! Kloden tåler ikke mer hvis den skal være til å leve på for de kommende generasjoner.

Birthe Nielsen, 25. januar 2020 foran UD