NATO mot 2030

NATO arbeider med et nytt strategisk konsept. En såkalt ’refleksjonsgruppe’ la 25. november fram en rapport «NATO 2030: united for a New Area». Rapporten er opplysende og ikke minst skremmende – sett fra et fredsperspektiv. Geir Hem fra Stopp NATO har laget et notat med en grundig gjennomgang av innholdet i NATOs strategi.

«NATOs diskusjoner følger av geopolitiske forandringer, endringer i styrkeforhold, pop-up av interne uenigheter og behov for å sikre disiplin i egne rekker. Det skinner lett igjennom at dokumentet er et interessebasert dokument for å begrunne NATOs «relevans» og framtidige eksistens. Noe av det mest skremmende er, at det med sin selverklærte og selvforsterkende legitimering, kan bidra til å øke spenninger og bli en større krigsaggregator.»

«Det tegnes et bilde om at ’ordenen’ og verdifellesskapet er tuet av «systemiske rivaler». Med vektlegging av «den politiske dimensjonen» og redskapene for å få det til, vokser det fram et fastere institusjonalisert maktinstrument, som også får mer overnasjonal karakter enn tidligere.»

Strategien åpner nå for at det kan settes igang flere NATO-operasjoner uten full enighet – såkalte «alliansekoalisjoner».

Notatet kan leses her. Obs, det er sterke saker.