«NATO-guiden» versjon 2 er ute. Løp å bestill!

Stopp NATOs hefte «NATO-guiden» versjon 2. er nå utgitt og anbefales.

NATO blir generelt lite kritisert i media og aviser. Det brukes ofte ord som «forsvar for frihet», «demokrati», «sikkerhet» og «nødvendig forsvar». Heftet stiller spørsmål om dette stemmer. Er NATO så snille som de selv sier? Hvem er NATO til for? Trengs NATO i dag? Hva er alternativet i en verden hvor stormakter konkurrerer om makt og kontroll.

I lys av den siste tidens utvikling i Afghanistan er det nå absolutt grunnlag for å stille spørsmål om NATOs verdier og metoder. Heftet gir nyttig informasjon for å forstå hva NATO er og bakgrunn for det som skjer.

Heftet kan leses av enkeltpersoner eller diskuteres i grupper (studiesirkel). Kontakt gjerne «Stopp NATO» (epost: kontakt@stoppnato.no) hvis det er ønskelig å få en innleder som kan hjelpe med å skaffe tilleggsinformasjon.

Heftet er redigert og forfattet av «Stopp NATO». Redaksjonen ble avsluttet i juni 2021 og har bestått av: Ava Borch-Solem, Fabian Midjo, Per Medby og Geir Hem.

Heftet er utgitt med støtte fra Fredsstiftelsen.

Trykt hefte kan bestilles via epost kontakt@stoppnato.no. Det koster kr. 30, pluss porto (kr. 27 for et hefte) og gjerne med solidaritetstillegg.

Digital versjon – pdf – finner du her: NATO-guide-nettutgave