Stopp NATO støtter «Aksjon mot baseavtale med USA»

«Aksjon mot baseavtale med USA» er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. ‘Aksjonen’ ble etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. her), og flere protestmøter (ref. bl.a. møtet 8. oktober).

«Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge. Les mer om aksjonsnettverket her, og bli med!

Demonstrasjon 8. desember kl. 18:00 foran Stortinget

Det blir DEMONSTRASJON 8. DESEMBER KL. 18:00, foran Stortinget i Oslo. (ref facebookevent)

Her er grunnlaget: «Den forrige regjeringen har signerte avtale med USA. Lovendringer rundt avtalen er lagt ut på høring med høringsfrist 8. desember. Den dagen høringsfristen går ut ønsker vi å gi et tydelig signal til nyvalgte stortingspolitikere om å si nei til avtalen. Vi oppfordrer folk til å la sin stemme bli hørt. Møt opp foran Stortinget 8. desember.

Initiativet til denne demonstrasjonen er tatt av «Aksjon mot baseavtale med USA» som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. Les mer her: https://mot-baseavtale.blogspot.com/

Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til. SI NEI TIL BASEAVTALE MED USA«

Fint med ev. uttrykt støtte og tilslutning til demonstrasjonen så raskt som mulig! (til mot.baseavtale@gmail.com), men framfor alt bli med! Møt opp foran Stortinget 8. desember kl. 18:00 og si NEI TIL BASEAVTALE MED USA! Vi vil ikke ha det!

Spre budskapet!

Stopp NATO 24-11-21