NATO ofrer andres frihet for å utvide egen krigsmaskin

Tyrkias krav om at Sverige og Finland skulle få bli med i NATO var at de skulle inngå utleveringsavtaler, kriminalisere kurdiske organisasjoner og selge Tyrkia våpen. Tyrkia er det landet i verden som de siste ti årene har straffet flest journalister, og de driver krigføring i Syria og Irak. Landet er ansvarlig for en rekke brudd på menneskerettighetene.

Avtalen kommer til å gå utover kurdere i Tyrkia, Syria, Irak og Sverige og Finland. Kurdere er et eget folk som i mange år har slåss for sin kultur, sitt språk og sin selvstendighet. I Syria har kurderne stått fremst i kampen mot IS – applaudert av vestlige land. Nå har Tyrkia carte blanche til å fortsette krigen mot dem i Syria og Irak, denne gangen også med svenske og finske våpen. De 33 menneskene som Sverige nå skal utlevere, er definert som terrorister av Tyrkia, men Tyrkia definerer skribenter og ikke-voldelige forkjempere for kurdere som terrorister. Ikke bare er utleveringene på feil grunnlag, faren for tortur i Tyrkia er også høy.

Sverige og Finland har lenge vært kritiske til Tyrkias kriging og menneskerettighetsbrudd mot kurdere. At Sverige og Finland skiftet mening sier alt om små staters suverenitet.

Avtalen er en skam for land som omtaler seg som demokratiske og forsvarere av menneskerettighetene. Når Sverige og Finland skal være lojale mot Tyrkia, blir de presset til å stå på feil side av historien.

Tyrkias statsterrorisme gis nå en slags definisjonsrett i NATO. Så mye for NATOs forsvar for «demokratiske verdier og frihet». NATO har igjen vist seg som en angrepsallianse med ikke-demokratiske land med styringsrett. Norge har et valg, norske politikere kan ta det valget hvis de vil:

Norge ut av NATO!

Stopp NATO!

Stopp NATO 5-7-22