Uttalelse om NATO-toppmøtet i Madrid 29. – 30. juni

Uttalelse fra det internasjonale nettverket «Nei til krig – nei til NATO».

Det internasjonale nettverket «No-to-War No-to-Nato» er rasende over beslutningen til NATOs regjeringssjefer om å øke konfrontasjonen, militariseringen og globaliseringen ytterligere i stedet for å velge dialog, nedrustning og fredelig sameksistens.

I Madrid godkjente NATO et nytt strategisk konsept. NATO hevder å være en allianse basert på delte demokratiske verdier, som arbeider mot rettferdig og inkluderende fred og er et bolverk for en regelbasert internasjonal orden. I virkeligheten, i NATO-land som Polen, Ungarn og Tyrkia, blir demokratiske verdier og menneskerettigheter tråkket på.

Alle medlemslandene står til sammen for to tredjedeler av den globale våpenhandelen som bidrar til å destabilisere hele regioner. Krigende land som Saudi-Arabia er blant deres beste kunder. NATO opprettholder privilegerte forhold til grove menneskerettighetsbrytere som Colombia og apartheidstaten Israel. Militære intervensjoner i det tidligere Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og Syria har vært i strid med grunnleggende folkerettslige prinsipper. Varslere blir forfulgt og truet. Flyktninger blir drept og rettigheter krenkes mens de prøver å krysse NATOs militariserte grenser.

NATOs propaganda tegner et falskt bilde av NATO som representerer de såkalte demokratiske landene versus en autoritær verden for å legitimere sin militaristiske kurs. I virkeligheten trapper NATO opp sin konfrontasjon med rivaliserende og fremvoksende supermakter i jakten på geopolitisk hegemoni, kontroll over transportveier, markeder og naturressurser.

Selv om NATOs strategiske konsept hevder å jobbe mot nedrustning og våpenkontroll, gjør det akkurat det motsatte. NATO var allerede ansvarlig for mer enn halvparten av verdensomspennende militærutgifter før Russland startet sin brutale krig mot Ukraina. Siden misbruker militæralliansen krigen til å dramatisk øke bevæpningen til medlemslandene med mange titalls milliarder og ved å utvide dens hurtige reaksjonsstyrke i massiv skala.

Under USAs ledelse anvender NATO en militærstrategi rettet mot å svekke Russland i stedet for å få en rask slutt på krigen. Dette er en farlig politikk som bare kan bidra til å øke lidelsene i Ukraina og kan bringe krigen inn i farlige nivåer av (atom)eskalering.

NATO og atommedlemslandene fortsetter å se atomvåpen som en vesentlig del av deres militærstrategi og nekter å overholde forpliktelsene i ikke-spredningsavtalen. De avviser den nye atomforbudavtalen (TPNW) som er et nødvendig komplementært instrument for å frigjøre verden for folkemordsvåpen.

Vi avviser NATOs videre ekspansjonsplaner som er provoserende. Ethvert land i verden ville se det som et brudd på sine sikkerhetsinteresser hvis en fiendtlig militær allianse ville rykke frem mot sine grenser. Vi fordømmer også det faktum at inkluderingen av Finland og Sverige i NATO, er ledsaget av aksept og til og med støtte til Tyrkias krigspolitikk og menneskerettighetsbrudd mot kurderne. Stillheten om Tyrkias brudd på folkeretten, invasjoner, okkupasjoner, plyndring og etniske rensinger i Nord-Syria og Nord-Irak vitner om NATOs medvirkning.

NATO inviterte flere land fra «Indo-Stillehavet» til sitt toppmøte med det formål å styrke gjensidige militære bånd i det som er innrammet som å møte «systemiske utfordringer» som ville komme fra Kina. Denne regionale militære oppbyggingen er en del av NATOs videre transformasjon til en global militærallianse som vil øke spenningen, risikere farlige konfrontasjoner og kan føre til et enestående våpenkappløp i regionen.

Den internasjonale fredsbevegelsen oppfordrer sosiale bevegelser som fagforeninger, miljøbevegelser, kvinne-, ungdoms-, antirasismeorganisasjoner til å motstå militariseringen av våre samfunn som bare kan gå på bekostning av sosial velferd, offentlige tjenester, miljøet og menneskeheten. rettigheter. Sammen kan vi jobbe for en annen sikkerhetsorden basert på dialog, samarbeid, nedrustning, felles og menneskelig sikkerhet. Dette er ikke bare ønskelig, men nødvendig hvis vi ønsker å bevare planeten fra trusler og utfordringer fra atomvåpen, klimaendringer og fattigdom.

04.07.2022

Internasjonalt nei til krig – Nei til NATO-nettverket

(«Stopp NATO» er med i det internasjonale nettverket)