Protest mot NATO 31.mai

Da Stopp NATO henvendte seg til Fredsinititiativet 2022 i april for å få til en felles markering mot NATOs utenriksministermøte i Oslo 31.mai, var vi noe usikre på om vi ville klare å samle støtte og mobilisere folk til å møte opp. Men det gjorde vi! Markeringen fikk støtte fra 13 organisasjoner i tillegg til oss. 300 mennesker møtte opp – og det ble en flott markering.

Stopp NATO har fått mange nye medlemmer i april og mai. Det er vi glade for – men vi trenger selvfølgelig flere. Det har kanskje aldri vært viktigere å organisere seg som NATO-motstander enn nå. Nedenfor følger Jesper Lidis appell på markeringen 31. mai – som inspirasjon!

«Nato er et redskap og uttrykk for stormaktsinteresser og rivalisering. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en mer utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et maktpolitisk redskap for stormakters kontroll.

«Vi lever i en tid hvor krig, okkupasjon, terror og lovløs borgerkrig preger hverdagen til millioner av mennesker over hele kloden. Typisk for de fleste konfliktene som herjer verden over, er at NATO og alliansens medlemsland aktivt bidrar til den stadige opptrappinga av konfliktnivået.»

Dette har vi sett mange eksempler på.

I dag ser vi at Russland følger i NATOs fotspor og bruker de samme metodene som USA og Nato har brukt i feller tiår i Asia, Afrika og Sør-Amerika .

Derfor er det en viktig oppgave å slåss mot den krigsmaskinen som vi selv er en del av, samtidig som vi viser solidaritet med folk som utsettes for andre lignende krigsmaskiner.

Stopp NATO har vært tydelige på å fordømme Russlands aggresjon. Men det at NATOs fiende viser seg som en stor skurk, har ikke gjort NATO snille over natta.

I dagens situasjon er det nettopp en ekstra fare i at kriger kan trappes opp og føre til større konfrontasjoner med tap av menneskeliv og konsekvenser som vi bare kan tenke oss til.

En viktig parole i dag er derfor:

«Russland ut av Ukraina — Ingen NATO-eskalering»

Det er ikke tomme ord, når mye peker på at faren er stor for at krigen ekspanderer. Militær opprustning skjer i rekordfart. Det ropes om at vi må vise muskler og makt.

Det er en skummel og farlige tid vi helt plutselig lever i! for store deler av verden. Å Spesielt  for mindre land, sån som Norge som ligger i grenseland mellom stormakter.

Derfor må vi også si:

«Nei til Norden som oppmarsjområde for USA og NATO»

«Stopp opprustningsspiralen — Nei til atomvåpen»

NATO skal ha sitt toppmøte i Vilnius i Litauan 11-12 juli. Det varsles full guffe på militariseringen. Det settes få grenser for militær opprusting og opptrapping i og omkring Ukraina.

Som en del av forberedelsene til dette møtet er NATOs utenriksministre samlet i Oslo Rådhus i disse dager .

At NATO liksom ikke er involvert i krigen blir en ordlek. Vi er kjent med at i «NATO-logikken» gjøres krig om til fred, men det sies sjelden så direkte som i NRK 24. mai. Der sa en krigsreporter om besøket av hangarskipet «USS Gerald R. Ford» at «det var 100 000 tonn «diplomati»

Skipet kan ses på som en mobil amerikansk militærbase. med et våpen og fly arsenal større en det norske militærapparatet – Ferden til verdens største krigsskip er i klartekst en makt demonstrasjon. En måling av muskler ovenfor Russland. Denne logikken, denne oppførselen finner sted på guttegarderoben på ungdomsskolen og hører ikke hjemme i internasjonal diplomati!

I dagens situasjon, kunne Norge nettopp spilt en viktig beroligende og fredsskapende rolle.

I stedet dras vi tettere og tettere inn i USA og NATOs spenningsdrivende opprustningsspiral. Vedtaket i juni i fjor om å tillate USA 4 militærbaser i Norge. Det er vist at baseavtalen med USA har oppståt etter amerikanske ønsker og initiativ.

Den norske sjøforsvarssjefen har også bekreftet at det er «US Navy» som bestemte at verdens største krigsskip nå skulle komme til Norge.

Dette er en del i en lang rekke hendelser hvor USAs sikkerhetsbehov på autopilot blir norske sikkerhetsbehov – og norske maktpolitikere klapper i hendene og faller servilt på kne.

Dette skjer i en situasjon hvor Ukrainakrigen nettopp har vist at verden må bort fra at stormaktsrivaliseringen styrer og setter premisser.

NATOs utenriksministermøte, militærbaser og utenlandske krigsskip i norske farvann. Øker opprustningsspiralen og faren for at Norge operativt trekkes enda mer inn i atomvåpenopprustning.

– Det forsterker at Norden fungerer som oppmarsjområde for USA og NATO.

NATO skaper ikke fred og trygghet!

Solidaritet med folk i Ukraina

Nei til krigshissing!

Stopp NATOs eskalering og militarisering!