Stopp NATO har hatt landsmøte

Pressemelding fra Stopp NATO etter landsmøtet 6. oktober 2022

Organisasjonen «Stopp NATO» har avholdt sitt Landsmøte for 2022. Møtet ble avholdt digitalt.

Landsmøtet diskuterte den aktuelle situasjonen for NATO-motstand og vedtok årsmelding, regnskap, budsjett, ny handlingsplan, valg og to uttalelser.

I uttalelsen «NATO kan gjøre Norden til kjernefysisk slagmark» sies det:

«Det er alarmerende når den norske regjeringen i sitt framlegg til statsbudsjett for 2023 kutter støtten til kjernefysisk nedrustning med 20 millioner, stikk i strid med løfter i Hurdalserklæringen.»

Det sies også:

«Stopp NATO mener atomvåpen og trusler om bruk av slike våpen er en ubrukelig form for «forsvar». Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har gjennom sitt NATO-medlemskap – eller kommende medlemskap – dramatisk økt risikoen for at våre land og folk kan bli gjenstand for kjernefysisk krig.»

I uttalelsen, om krigen i Ukraina, «Russland ut, hold NATO vekk» sies det:

«Når norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som udiskutert premiss at NATO er en ’sikkerhetsgarantist’ og en ’forsvarsallianse’, da blir det lett skjult i dagens diskusjon at NATO/USA og Russland kan være hverandre lik. NATO blir ikke på ’de snilles side’ når Russland nå åpent viser sin aggresjon.»

Og videre: «I dagens verden trengs en kraft som kan bremse konsekvenser av den underliggende geopolitiske konkurransen. NATO har en aktiv kriger- og deltaker-rolle for konfrontasjon og økt spenning. Det må legges press for at NATO og USA ikke vil umuliggjøre fredsforhandlinger.»

Rekruttere medlemmer og bli mer synlig i offentligheten

Landsmøtet viste til at NATO-motstanden i Norge har kommet under press etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er derfor viktig å bidra til at NATO-kritikk fortsatt er synlig og styrkes. Stopp NATO vil bli mer synlig i offentligheten og legger vekt på å styrke Stopp NATO som organisasjon og rekruttere nye medlemmer.

Nytt landsstyre består av:

– Geir Hem, leder

– Kristine Mollø-Christensen, nestleder

– Dagbjørn Skipnes, kasserer

– Styremedlemmer: Ava Borch-Solem, Mariam Kamaly, Henrik Kristian Kortner og Jesper Lidi Vestavik

– Vara til styret: Aslak Storaker

Uttalelsene fra årsmøtet kan lese her: https://stoppnato.no/2022/10/09/russland-ut-hold-nato-vekk/, https://stoppnato.no/2022/10/09/nato-kan-gjore-norden-til-kjernefysisk-slagmark/

Stopp NATO, 11-10-2021